SWOT
Ekonomska slika RS: Iste mete, ista odstojanja
Podaci o rastu bruto domaćeg proizvoda u posljednjem kvartalu 2014. godine od 1,4%, uslovili su da RS prošlu godinu, ipak, završi sa pozitivnom stopom ekonomskog rasta od blijedih 0,2%. Međutim, ono što mnogo više i duže vrijeme zabrinjava jeste nemogućnost da budu prevaziđene strukturne barijere kako bi RS izašla na trajektorij kontinuiranog rasta po višim stopama. U rashodnoj strukturi BDP-a dominaciju opet ostvaruje potrošnja. Potrošnja domaćinstava (C) i države (G) zbirno čine skoro jedan cijeli BDP Republike Srpske. Opširnije... Stope rasta proizvodnje i zaposlenosi u pojedinim oblastima prerađivačke industrije
Srbija: Slaba domaća potrošnja
produžava recesiju
Hrvatska: Počela još jedna
teška godina
Očekuje se da ekonomija ostane u recesiji tokom 2015. godine ometena majskim poplavama, padom domaće potrošnje i slabijim globalnim trgovinskim okruženjem. Preliminarni podaci o BDP-u iz trećeg kvartala 2014. pokazuju da se BDP smanjio za 3,6%, što je još niže od negativnih 1,3% u drugom kvartalu. Opširnije... Prvi podaci u posljednjem tromjesečju 2014. upućuju na stagnaciju privredne akti- vnosti na vrlo niskim nivoima, a zapaženi pozitivni pomaci pojedinih indikatora poput prometa u trgovini na malo ili rasta industrijske proizvodnje nedovoljni su da bi pokrenuli rast privrede. Opširnije...
stopa rasta pojedinih industrijskih grana Stope rasta proizvodnje i zaposlenosi u pojedinim oblastima prerađivačke industrije
line
GRAWE