Od 119,2 miliona maraka neto dobiti, koju je Telekoma Srpske ostvarilo u prošloj godini, akcionari će podijeliti 113,2 miliona maraka. Konačna odluka uslijediće nakon Skupštine akcionara koja je zakazana za treći aprila.

Izuzimajući obavezne zakonske rezerve, kažu u Telekomu, praktično sto odsto dobiti biće podijeljeno akcionarima kompanije.

– Odluka koju donose akcionari, a ne rukovodstvo preduzeća, bazirana je na više činjenica. Dobit koju je Telekom Srpske ostvario u prošloj godini, veća je za 66 odsto nego u godini ranije. Telekom Srpske ima visoku likvidnost.

Uplatom 50 miliona evra od strane većinskog vlasnika Telekoma Srbija, na ime investicione obaveze, obezbijeđena su sredstva za dalji razvoj i unapređenje infrastrukture – navodi se iz ove kompanije.

Predstavnici tržišta kapitala ovaj potez Telekoma vide kao primjer uspješne privatizacije.

– Više od 100 miliona maraka koji će biti isplaćeni za dividende znači da će svaki akcionar dobiti 23 pfeniga po jednoj akciji. To je izuzetno velika cijena, ako se uzme u obzir da je cijena ovih akcija na Banjalučkoj berzi 1,19 maraka. Telekom Srpske vjerovatno je procijenio da ima dovoljno sredstava za razvoj i da može veći dio ostvarene dobiti isplatiti akcionarima. Veoma je važno naglasiti da je ovo dobar primjer da većinski vlasnik akcija nije zloupotrijebio položaj na štetu malih akcionara, jer je većinu dobiti usmjerio na isplatu dividendi, a da pri tome nije zapostavio razvoj firme – kaže direktor Banjalučke berze, Milan Božić.

Prema riječima predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti RS, Miodraga Jandrića, ovaj model treba da slijede i druga preduzeća.

– Sama pojava dividende u preduzećima jeste razlog zašto investitori ulažu. U ovom momentu, za RS je vrlo važno da postoji preduzeće koje uspješno posluje. To je osnovna pretpostavka da tržište kapitala RS bude bolje, uspješnije i likvidnije, te da ima svoj razvojni put. Ovo je svijetla tačka na tržištu kapitala, posebno kada se radi o preduzeću koje je na službenom berzanskom tržištu i koje je na to tržište došlo kao jedno od najorganizovanijih – rekao je Jandrić.

U Telekomu takođe kažu da je postprivatizacioni period u M:telu obilježen rastom svih poslovnih i tržišnih pokazatelja, a uprkos godini globalne krize, očekuju da će se trend rasta nastaviti i u ovoj godini, što potvrđuju i preliminarni izvještaji za prva dva mjeseca.

Izvor Agencije