BANJALUKA – Banke u Srpskoj zaradile su u prvih devet mjeseci ove godine 86,8 miliona KM. Od ukupno osam banaka, samo je jedna ostvarila gubitak od pola miliona KM, pokazuju podaci Agencije za bankarstvo RS.

U izvještaju Agencije za bankarstvo RS navodi se da je sedam banaka poslovalo sa dobiti u ukupnom iznosu od 87,3 miliona KM, dok je jedna banka iskazala negativan finansijski rezultat u iznosu od 0,5 miliona KM.

„Bankarski sektor RS iskazao je neto dobit u ukupnom iznosu od 86,8 miliona KM i veća je za 94 odsto u odnosu na kraj trećeg kvartala 2016. godine kada je dobit iznosila 44,7 miliona KM“, navodi se u izvještaju Agencije.

Ukupni bruto krediti iznosili su 4,77 milijardi KM i veći su za 214,9 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine.

Najveće učešće u ukupnim kreditima imaju krediti građanima koji čine 45 odsto ukupnih kredita i iznose 2,16 milijardi KM.

Krediti pravnim licima iznose 2,6 miliona KM ili 55 odsto  ukupnih kredita i veći su za tri odsto u odnosu na kraj 2016.

„Kreditna aktivnost bankarskog sektora je u porastu u odnosu na kraj 2016. godine, a kreditiranje je najviše usmjereno prema građanima, privatnim i javnim i državnim preduzećima“, navodi se u izvještaju.

Prema sektorskoj strukturi kredita zabilježen je rast kreditne aktivnosti u sektoru javnih i državnih preduzeća za 16 odsto, privatnih preduzeća i društava za dva odsto, dok je u sektoru građana trend rasta kredita nastavljen i to po stopi od sedam odsto.

Krediti Vladi i vladinim institucijama iznosili su 578,9 miliona KM ili 12 odsto ukupnih kreditai na približno su istom nivou kao na kraju prošle godine.

Krediti javnim i državnim preduzećima iznosili su 221,5 miliona KM sa učešćem od pet odsto u ukupnim kreditima i rastom za 30,4 miliona KM u odnosu na kraj 2016.

Krediti privatnim preduzećima i društvima iznosili su 1,77 milijardi i veći su za 42,8 miliona KM ili za dva odsto u odnosu na kraj prošle godine.

„U ovom periodu došlo je do poboljšalja kvaliteta kreditnog portfolia i do pozitivnog pada učešća ukupnih nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima za 0,54 procentnih poena i trenutno iznosi 11,44 odsto“, navode u Agenciji.

Ukupna prosječna efektivna kamatna stopa na kredite banaka Republike Srpske iznosila je 6,21 odsto, dok je prosječna efektivna kamatna stopa na depozite iznosila 0,95 odsto.

(Capital.ba)