BANJALUKA – Republika Srpska je ostvarila značajan iskorak kada je riječ o stvaranju boljih uslova za privlačenje stranih investitora.

To je konstatovano u informaciji o realizaciji aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije podsticanja stranih ulaganja od 2016. do 2020. godine koju je juče usvojila Vlada. Nadležni su ocijenili da je u sve tri ključna operativna cilja ostvaren značajan napredak.

– Ti ciljevi su poboljšanje konkurentnosti i unapređenje poslovnog okruženja, jačanje institucionalnih kapaciteta, razvoj partnerskih odnosa i aktivnosti promocije za ciljane sektore i ciljana tržišta – saopšteno je nakon sjednice iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Podsjetili su da je formiran i Savjet za strane investitore RS, kao tijelo koje sačinjavaju strani investitori, ali i institucije republičkog i lokalnog nivoa, te Privredna komora.

– Strana ulaganja za 2017. godinu iznosila su 214,3 miliona KM, što je značajan porast u odnosu na 2016. godinu, kada su iznosila 76,4 miliona – istakli su iz Vlade RS i dodali da su najviše ulagali Srbija, Rusija, Austrija, Italija i Slovenija.

Ministri su na sjednici dali saglasnost na Plan utroška sredstava za šume kojim se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobrava 1.900.000 maraka za reprodukciju i zaštitu šuma, te za razvoj lovstva.

Usvojena je, između ostalog, informacija u vezi sa projektom “Socijalizacija djece” kojim je u ovoj godini obuhvaćeno 1.664 djece sa pratećim odraslim licima, a koji je realizovan u Bečićima. (Glas Srpske)