Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT organizovalo je seminar iz oblasti javnih nabavki. Seminar je održan 25.03.2009. u prostorijama Univerziteta za poslovne studije Banjaluka.

Na drugoj sjednici Skupštine Udruženje ekonomista RS SWOT održane u petak (27.03.2009) u Banjoj Luci predstavljene su dvije nove sekcije i usvojene odluke o izmjenama i dopunama statuta vezane za promjenu sjedišta. Skupština je informisana o formiranju dvije nove sekcije Udruženja i to Sekcija za lokalni razvoj i Sekcija za trgovinu. Predsjednici tih sekcija su

Dana 15.10.2008. godine u prostorijama Vlade RS , Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT , Sekcija za bankarstvo, održalo je je Okrugli sto na temu : „Uzroci povećanja kamatnih stopa , perspektive njihovog daljeg kretanja i amortizovanje njihovog negativnog uticaja na privredna kretanja u RS“ .

Tržište osiguranja u RS je slabo razvijeno i nalazi se na margini, iako je ta industrija veoma bitna grana privrede svake države, ocijenio je juče Borko Popović, predsjednik Udruženja osiguravajućih društava RS, objavile su Nezavisne novine.