BANJALUKA – Ukupan javni dug Republike Srpske na kraju prošle godine iznosio je 3,2 milijarde maraka, od čega se na spoljni dug odnosi 1,8 milijardi, a na unutrašnji 1,4 milijardi maraka.

BEČ – Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević izjavio je da je na današnjem sastanku sa predstavnicima Evropske komisije i Sekretarijata Energetske zajednice u Beču zajednički konstatovano da postojeća regulativa u sektoru energetike u BiH nije dobra i da su u toj oblasti potrebne promjene.

BANJALUKA – Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o rudarstvu, koji propisuje da svi vidovi eksploatacije mineralnih sirovina moraju biti predmet koncesionih ugovora.

BANJALUKA – Predsjednik Vlade RS Milorad Dodik rekao je da Srpska planira da proširi saradnju sa Rusijom u oblasti energetike izgradnjom gasovoda kroz RS, kao i hidro i termo energetskih objekata, zajedno sa ruskom kompanijom ”Inter rao”.

BANJALUKA – Ministar trgovine i turizma RS Predrag Gluhaković izjavio je da bi Vlada RS uskoro trebalo da stvori pretpostavke za kupovinu Željezničke stanice u Višegradu, što će omogućiti da se ovaj grad poveže željeznicom sa Mokrom Gorom, a time i veliki priliv turista.

BANJALUKA – Rok za izgradnju druge deonice autoputa Banjaluka-Gradiška istekao je 30. januara. Radovi nisu završeni, zbog čega je izvođačima radova „privremeno” odobreno produženje roka od četiri meseca – kaže direktor „Autoputeva RS” Dušan Topić.