BEOGRAD – Ruska kompanija “Gazprom” potpisala je u Sočiju sporazume o izgradnji gasovoda “Južni tok” sa kompanijama iz Italije, Bugarske, Srbije i Grčke, koji predviđa i da jedan krak gasovoda iz Srbije prolazi do Republike Srpske.

BANJALUKA – Narodna skupština Republike RS usvojila je Nacrt zakona o dopuni zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, kojim se uređuje način upisa, odnosno uknjižbe u zemljišnim knjigama i katastru nepokretne imovine privatizovanih preduzeća.

BANJALUKA – Narodna skupština RS usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o privatizaciji državnih stanova, kojim se obezbjeđuje lokalnim zajednicama adekvatno vrijeme za rješavanje problema nosilaca stanarskog prava.

BANJALUKA – Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS Rade Ristović rekao je da će stati ukraj bahatim poslodavcima i da će zajedno sa nadležnim inspekcijama i poreskom upravom RS zaustaviti nezakonita otpuštanja radnika i kršenja Zakona o radu.

SARAJEVO – Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić izjavio je da se u BiH u svakom trenutku mora znati stvarno stanje, da li je u suficitu ili deficitu, a ne da Međunarodni monetarni fond (MMF) dođe i utvrdi deficit na godišnjem nivou od 2,2 milijardi KM.

BANJALUKA – Poslanici Narodne skupštine RS usvojili su Zakon o komitetu za koordinaciju nadzora finansijskog sektora RS, kojim se uređuje osnivanje, način rada i ovlašćenja ovog tijela, kao i način međusobne saradnje i koordinacije Komisije za hartije od vrijednosti RS, Agencije za bankarstvo RS i Agencije za osiguranje RS.

BANJALUKA – Narodna skupština RS usvojila je Zakon o energetici, kojim se na jedinstven način uređuje tržište energije na principima demonopolizacije, konkurentnosti, ravnopravnosti i zaštite prava svih strana i sigurnosti snabdijevanja energijom.

BANJALUKA – Vlada RS prihvatila je Informaciju o privatizaciji preduzeća iz oblasti naftne industrije RS u kojoj se navodi da je Vlada do danas, u skladu sa zakonom i Ugovorom o prodaji, izmirila obaveze preduzeća u ukupnom iznosu od 188.574.196 KM na teret sredstava ostvarenih privatizacijom državnog kapitala.

SARAJEVO – Usvajanjem zakona o akcizama neće doći do poskupljenja kafe na tržištu BiH, rekao je predsjednik Grupacije prerađivača i distributera kafe Spoljnotrgovinske komore BiH Zoran Miljuš.