BANJALUKA – Vlada RS utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima radi otklanjanja zastoja u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za privatizovana preduzeća i izbjegavanje vođenja upravnih sporova pred nadležnim sudovima, da bi privatizovanim preduzećima bio omogućen što brži upis prava svojine u javnim knjigama.

BANJALUKA – U informaciji o stanju u penzijsko-invalidskom osiguranju u RS Vlada priznaje da je postojeći sistem neodrživ. Da bi penzijski sistem funkcionisao optimalno, izračunali su, potrebno je da na jednog penzionera dolazi najmanje tri radnika. Međutim, u RS nekoliko godina taj odnos je jedan penzioner prema 1,15 osiguranika.

SARAJEVO – Udruženja poljoprivrednika, stočara i mesoprerađivača sa područja BiH od novih institucija vlasti tražiće donošenje pravilnika kojim bi bio zabranjen uvoz smrznutog mesa iz evropskih zemalja i država Južne Amerike, starog i po desetak godina.

BANJALUKA – Oko 55 odsto anketiranih građana oba BiH entiteta smatra da “preko veze” najviše zapošljavaju državne kompanije i institucije, a za oko 33 odsto njih država je idealni vlasnik kompanije u kojoj bi radili, pokazala su istraživanja portala za posredovanje pri zapošljavanju Posao.ba.

BANJALUKA – Privredna komora Republike Srpske radi na prijedlozima mjera za izradu Ekonomske politike Srpske za 2011. godinu, na osnovu kojih će biti ukinuta suvišna opterećenja privrede, a s ciljem poboljšanja uslova poslovanja.

BANJALUKA – Iako Republika Srpska već ima kapacitete za skladištenje nafte, do početka 2012. godine, u skladu sa direktivama Evropske unije, treba da bude donesen odgovarajući propis kojim će biti regulisano pitanje čuvanja obaveznih rezervi nafte i naftnih derivata.