BANJALUKA – Nacrt Zakona o turističkoj naknadi ima za cilj promociju turizma, jer bi se sredstva prikupljena od subjekata čija je djelatnost u direktnoj ili indirektnoj vezi s turizmom koristila isključivo u te svrhe, istaknuto je u Banjaluci, na prvoj javnoj raspravi o procjeni uticaja propisa RIA na Nacrt zakona.

MILIĆI – Predsjednik Konfederacije sindikata RS Obrad Belenzada ocijenio je da “u ekonomski neuređenim odnosima i poremećenom sistemu vrijednosti, koji postoje u RS i BiH”, radnicima preostaje jedino da se jače sindikalno organizuju i bore za svoja prava, koja su ugrožena.

BANJALUKA – Premijer RS Milorad Dodik izjavio je, nakon razgovora sa šefom Delegacije Evropske komisije u BiH Dimitrisom Kurkulasom, da ne bi bilo dobro da BiH prekrši CEFTA sporazum usvajanjem zakona o zaštiti domaće proizvodnje, te najavio da će se u parlamentu BiH ponovo otvoriti to pitanje da bi se zakon prilagodio CEFTA-i.

SARAJEVO – BiH ima izvrsne resurse za korištenje energije vjetra i to je jedna od njenih šansi za privlačenje stranih investicija, otvaranje radnih mjesta i uopšte povećanje bruto društvenog proizvoda (BDP).

BANJALUKA – Republika Srpska nalazi se na četvrtom ili petom mjestu kada je riječ o pirateriji u odnosu na zemlje u okruženju, a za njom slijede Srbija i Crna Gora, rekao je direktor Agencije za informaciono društvo RS Srđan Rajčević.

BANJALUKA – Vlada RS odlučna je da ne raskine, već da održi ugovor o prodaji dijela državnog kapitala banjalučke Robne kuće “Boska” konzorcijumu “Delta-Zekstra” iz Srbije, potvrdio je premijer RS Milorad Dodik.