BANJALUKA, SARAJEVO – Sve manji broj radne snage u BiH natjerao je sve više poslodavaca da radnike traži među studentima putem omladinskih organizacija. U studentskom servisu “Index” u Sarajevu kažu da posla za studente ima, te da oni uglavnom variraju od čišćenja, utovara-istovara, slaganja robe do promocija. “Kako sve više ljudi napušta BiH i ide

Pravo je vrijeme da započnete svoju nedelju radni, vedri i puni elana. Postoji nekoliko stvari koje možete uraditi da olakšate sebi ponedeljak i lakše pregurate početak radne nedjelje. Kalendar– neka provjeravanje kalendara i rasporeda bude prva stvar koji ćete uraditi svakoga dana, a naročito ponedjeljkom. Tako ćete znati kada su vam sastanci ili rokovi kako

SFRJ ne postoji već skoro tri decenije, ali nostalgija za tom zemljom i fabrikama koje su proizvodile sve od igle do lokomotive ne jenjava. Uz sve političke i ekonomske probleme, niko ne može poreći da je industrija bila razvijena, da se mnogo radilo za izvoz, kao i da mngih od tih fabrika više nema. 1.

TREBINJE – Kompanija Aviation Industry Corporation Of China (AVIC) izrazila je interesovanje za partnerstvo sa Vladom Republike Srpske u gradnji aerodroma u Trebinju. AVIC će analizirati lokaciju u selu Rapti Zupci kraj Trebinja, gdje bi planirani komercijalni aerodrom trebalo da bude izgrađen. Ta kompanija je prvi put izrazila interesovanje 2010. godine, a prošlog mjeseca njeni

BROD – U Bro­du je za­vršeno sedmo izdanje Sa­jma pri­vre­de, po­ljo­pri­vre­de i tu­ri­zma, na ko­jem je učes­tvo­va­lo vi­še od 100 izla­gača iz Re­pu­bli­ke Srpske, Fe­de­ra­ci­je BiH, Srbi­je i Hrvat­ske. Na saj­mu su održani i “Gas­tro su­sre­ti”, svo­je­vrstan fes­ti­val hra­ne, pića, su­ve­ni­ra i na­ro­dnih ru­ko­tvo­ri­na, na ko­jem su u ta­kmičar­skom di­je­lu učes­tvo­va­le 22 eki­pe. Štand Udruženja

BANJALUKA – Privredna komora Republike Srpske i Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske, u okviru projekta „PPŽ RS – Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske”, 25. septembra u Trebinju, organizuje Treću konferenciju preduzetništva žena u Republici Srpskoj. Osnovni cilj Konferencije je promovisati žensko preduzetništvo, ohrabriti postojeće i buduće preduzetnice za nove preduzetničke projekte, te kroz razmjenu

BANJALUKA – Stopa zaposlenosti u gradu je na rekordnom nivou u posljednjih desetak godina i trenutno je zaposleno više od 73.000 građana, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić. Dodao da je istovremeno stopa nezaposlenosti rekordno niska i iznosi ispod 10 odsto, te da je ovo pokazatelj da su ovo dobre godine za Banjaluku i da se

BEOGRAD  – Sjedište Sekretrijata Transportne zajednice Jugoistočne Evrope otvoreno je u Beogradu, u prisustvu premijerke Srbije Ane Brnabić, koja je poručila da je time otvoreno novo poglavlje za bolje povezivanje Srbije i cijelog regiona. – Šaljemo danas svi zajedno važnu poruku da možemo uspješno da sarađujemo sa svim partnerima u regionu i da nalazimo načine

SARAJEVO – Vlada Federacije BiH je zatražila tehničku pomoć Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a) u pogledu unapređenja nadzora u  javnim preduzećima u Federaciji. -Naša misija je planirana za decembar ove godine i pružiće savjete o uspostavljanju liste svih preduzeća u državnom vlasništvu u Federaciji BiH, nadzoru nad njihovim finansijskim rezultatima, poboljšanju upravljačke strukture i utvrđivanju fiskalnih

BANJALUKA – Ministarstvo finansija Republike Sprske već je pokrenulo proceduru izrade i donošenja rebalansa budžeta RS za ovu godinu. Kako saznaje ATV, svi bužetski korisnici su dužni da izrade zbirni budžetski zahtjev za sve budžetske jedinice u svojoj nadležnosti i dostave ga Ministarstvu finansija. Veći prihodi od planiranog glavni je osnov za rebalans budžeta. U