BANJALUKA – Od poljoprivrede se može živjeti. To je poruka bračnog para Mijatović, koji su danas respektabilno poljoprivredno domaćinstvo. Porodicu Mijatović u Šušnjarima kod Laktaša posjetio je resorni ministar Boris Pašalić. Porodica Mijatović odličan je primjer kako mladi bračni parovi mogu uspješno da žive od poljoprivrede. Bračni par Mijatović, oboje poljoprivredni inženjeri, prije četiri godine

SARAJEVO – Mercator Grupa u cilju provođenja strategije dezinvestiranja portfelja trgovačkih centara objavila je poziv zainteresovanim investitorima za kupovinu trgovačkih centara u Hrvatskoj, BiH i Srbiji. Poziv je danas objavljen u bh. dnevnoj štampi. Pisma namjere mogu se slati do 4. oktobra. Predmet prodaje su trgovački centri: U BiH: TC „Mercator Ložionička” Sarajevo, TC „Mercator

BANJALUKA – Udio crnog tržišta cigareta u BiH raste iz godine u godinu i, prema procjenama, premašio je legalnu prodaju, što stvara ogromne gubitke u državnim kasama, upozoravaju ekonomisti. U prilog njihovim tvrdnjama idu i analize koje je radila Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Naime, od 2014. godine, kada je počelo konstantno povećanje akciza

BANJALUKA – U budžet Republike Srpske u prvom polugodištu ove godine slilo se nešto više od 23 miliona KM od koncesionih naknada, što je za dva miliona manje u odnosu na isti period lani. Prema podacima Komisije za koncesije RS, u prvih šest mjeseci ove godine na ime prihoda od koncesione naknade uplaćeno je 23,18

BANJALUKA –  EBRD je konkretna podrška privrednim društvima u Republici Srpskoj koja je omogućena kroz konsultantsku podršku te angažman eksperata, saopšteno je danas nakon sastanka ministra privrede i preduzetništva RS Vjekoslava Petričevića i sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). EBRD implementira različite programe podrške razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP) u BiH,

SA­RA­JE­VO – Kom­pa­ni­ja “BH Li­ne” Sa­ra­je­vo ku­pi­la je foj­nički “MS&Wood” na­kon što je u tran­sak­ci­ji re­ali­zo­va­noj na van­ber­zan­skom trži­štu Sa­ra­jev­ske ber­ze 11. sep­tem­bra ku­pi­la svih 61.290 di­oni­ca, ko­li­ko ima ova kom­pa­ni­ja, za 5,8 mi­li­ona KM. Pre­ma izvo­du iz sud­skog re­gis­tra, osni­vači “BH Li­nea” su Da­mir Mu­hić i Mir­za Hu­rem, a fir­ma ima ka­pi­tal od 2.000

LONDON – Londonska berzanska grupa (LSE), operater Londonske berze, odbacila je danas ponudu operatera Honkoške berze za spajanje u vrijednosti od 39 milijardi dolara. To znači da se LSE grupa, ipak, odlučila da ostane pri planiranoj kupovini Refinitiva, provajdera finansijskih informacija, ocjenjuje agencija Rojters. Grupacija LSE je u pismu HKEX-u, operateru Honkoške berze, izrazila zabrinutost

SARAJEVO – Hrvatska je u periodu od maja 1994. godine do decembra 2018, prema podacima Centralne banke BiH, investirala 2,293 miliona KM u Bosnu i Hercegovinu. Gordan Milinić, direktor FIPA danas je informisao ambasadora BiH u Hrvatskoj Aleksandra Vranješa o iznosu registrovanih investicija iz Hrvatske, ističući da je Hrvatska drugi najveći investitor s učešćem od

VAŠINGTON – Budžetski deficit američke vlade je u avgustu porastao za 200 milijardi dolara, zbog čega je premašio cifru od 1.000 milijardi dolara u 11 mjeseci fiskalne 2019. godine. To je prvi put od 2012. godine da budžetski deficit premaši prag od 1.000 milijardi dolara, saopštilo je američko Ministarstvo finansija, a prenosi agencija Rojters. Naime,

SARAJEVO – Nakon što je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH obavijestilo Upravu za indirektno oporezivanje (UIO) da su proizvođači motornih vozila marki AUDI, BMW i VW odlučili da od početka 2016. godine za korištena vozila više neće izdavati izjave na osnovu kojih carinske službe zemalja izvoznica izdaju uvjerenja o porijeklu EUR 1, UIO