MOSTAR – BiH trenutno nije dovoljno spremna za ulazak Hrvatske u EU, iako se rade pripreme da od 1. jula 2013. godine što bezbolnije uđe u procese trgovinskih odnosa, istaknuto je u Mostaru na info-danu za privrednike u organizaciji Spoljnotrgovinske komore BiH.

BANJALUKA – Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS Petar Đokić izrazio je uvjerenje da će se naredne godine nakon usvajanja novog Zakona o doprinosima, povećati priliv sredstava za penzijsko-invalidsko osiguranje, jer je predviđeno proširenje broja i kategorija obaveznika uplate doprinosa.

BANJALUKA – Privredna komora RS insistiraće da se u nacrtu Ekonomske politike za narednu godinu izdvoje znatno veća sredstva za razvoj tehnologija, kako bi se podstakli privredni subjekti i pojedinci da nova tehnološka rješenja lakše pretvore u proizvod, poručeno je na naučno-stručnom skupu „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“ u Banjaluci.

BEOGRAD – Drvna industrija Republike Srpske, kao i industrija namještaja, bilježe ove godine rast u izvozu od 12 odsto u odnosu na prošlu godinu, rekao je sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori RS Lazo Šinik.

BANJALUKA – Javna uprava Republike Srpske nastavila je da „buja“ i ove godine, a polovinom jula u njoj je bilo zaposleno 5.145 lica, od čega 3.683 državna službenika i 1.461 namještenik, a ekonomisti su ocijenili da je taj broj preobiman i neodrživ.