BRISEL – BiH bi krajem 2013. godine, nakon 14 godina pregovora, trebalo da postane punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije (STO), nakon što je za to danas dobila snažnu podršku Evropske unije.

BANJALUKA – Ministar rada i boračko–invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da bi u narednom periodu bilo neophodno održati sastanak predstavnika Vlade Srpske i granskih sindikata na kojem će biti razmatrana cijena rada u Srpskoj.

BANJALUKA – Ulazak Hrvatske u EU podrazumijeva napuštanje bescarinskog uvoza većine dobara predviđenog sporazumom CEFTA i primjenu odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU (SSP), navodi Odjeljenje za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

SARAJEVO – Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o potpisivanju bilateralnog sporazuma između BiH i EU, u okviru pregovora za pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).

BANJALUKA – U Nacrtu zakona o uređenju prostora i građenju nije dovoljno urađeno na poboljšanju ambijenta u kojem bi investitori imali priliku da brže grade, rekao je generalni direktor Zavoda za izgradnju Banjaluka Aleksandar Cvijanović.

BANJALUKA – Predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta i ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS Petar Đokić rekao je da će Vlada RS razmotriti mogućnost povećanja cijene rada za budžetske korisnike kao i sve zahtjeve Sindikata.

SARAJEVO – Ugovor o saradnji između Savjeta ministara BiH i Međunarodne finansijske korporacije /IFC/ omogućava BiH da u naredne tri godine radi na poboljšanju poslovnog okruženja, jačanju konkurentnosti, privlačenju stranih investicija i otklanjanju barijera u poslovanju, ocijenio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.