SARAJEVO – U BiH je zbog recesije u prvih devet mjeseci bez posla ostalo 70.832 lica, izjavio je danas u Sarajevu direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Huso Sarić, i naglasio da bez stranih ulaganja, investicija, te javnih radova, nema napretka na tržištu rada u ovoj državi.

SARAJEVO – Privreda BiH mogla bi krenuti putem oporavka tek 2011. godine, procjenjuju ekonomisti. Iako se do sada uglavnom govorilo da će oporavak domaće privrede stići naredne godine zbog niza negativnih okolnosti, to će se desiti tek 2011. godine.

BANJALUKA – U Nacrtu budžeta Republike Srpske za 2010. planirana su sredstva i za nove budžetske korisnike, i to Zavod za obrazovanje odraslih, Republički zavod za geološka istraživanja, Agenciju za agrarna plaćanja i Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice.

BANJALUKA – Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH prikupila je ove godine na Jedinstveni račun po osnovu indirektnih poreza 4 milijarde i 625 miliona KM zaključno sa današnjim danom, potvrdio je portparol UIO Ratko Kovačević.

BANJALUKA – Savez sindikata RS sa svih svojih 15 granskih sindikata ne prihvata Nacrt budžeta RS, koji je juče utvrdila Vlada RS, te poziva Vladu, Uniju poslodavaca RS i Ekonomsko-socijalni savjet da hitno otpočnu pregovore, rekla je predsjednik Sindikata Ranka Mišić.