SARAJEVO – Izvoz iz BiH u prošloj godini iznosio je 11,86 milijardi KM, što je manje za 3,17 odsto ili oko 500 miliona KM u odnosu na 2018. godinu, dok je uvoz bio nešto manji od 20 milijardi KM i manji je za 1,45 odsto u odnosu na prethodnu godinu, izjavio je predsjednik Spoljnotrgovinske komore

BANJALUKA – Velika potražnja za nekretninama na području Hercegovine i Semberije digla je cijene stanova na nivo onih u Banjaluci, gdje se kvadrat u novogradnji u prosjeku kreće oko 2.200 maraka. U agencijama za nekretnine, čiji vlasnici zadovoljno trljaju ruke, kažu da se uprkos poskupljenju stanovi prodaju kao nikad, posebno u lokalnim zajednicama kao što

Da li znate iz čega se sve sastoji finansijski sektor Republike Srpske, šta ga je oblikovalo u ono što je danas i koliko vrijedi? Ako ne, dajemo Vam par podataka koji će Vam dati prvi uvid u isti. Finansijski sistem Republike Srpske se sastoji iz bankarskog sektora, sektora osiguranja, mikrokreditnog sektora, Banjalučke berze, sektora davalaca

SA­RA­JE­VO – Dan za­lju­blje­nih je da­tum u go­di­ni ka­da za­lju­blje­ni ši­rom svi­je­ta, pa i u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni tro­še vi­še ne­go ika­da ra­ni­je, što po­ka­zu­je i po­većanje od 31% u bro­ju tran­sa­kci­ja iz­vrše­nih u pe­ri­odu ne­po­sre­dno uoči i na sam pra­znik u pro­te­kle tri go­di­ne. Ko­ri­sni­ci sve vi­še nov­ca tro­še ka­ko bi dra­goj oso­bi i

BANJALUKA – Dok u Republici Srpskoj možete registrovati kompaniju za tri dana, u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu proći i mjeseci da biste prijavili poslovni subjekt. Razlog se krije u činjenici da nadležni federalni organi još čekaju na usvajanje izmjena Zakona o registraciji poslovnih subjekata. Privrednici u BiH godinama su se borili s administrativnim procedurama

BANJALUKA – Više od 17 tona domaće piletine vrijednosti 69.541  maraka otišlo je u januaru na švedske trpeze, čime je BiH uspješno nastavila plasman pilećeg mesa u Evropsku uniju, koji joj je odobren krajem prošle godine. Potvrdili su to za “Glas Srpske” u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH podsjetivši da je u prošloj godini

LJUBLJANA – Za razliku od turbulentne prethodne godine, kada je prodaja automobila u Sloveniji pala za dva posto, a povećala se za čak 20 posto u decembru, uslijedio je relativno slab januar 2020. U Sloveniji je prvi put registrovano 6.215 novih privatnih automobila, što je osam posto manje nego u januaru prošle godine. Prema riječima

BANJALUKA – Prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću porasli su, u prosjeku, za 1,4 miliona mjesečno, počevši od aprila prošle godine, a nakon stupanja na snagu novog Zakona o igrama na sreću. To je navedeno u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godine. Podaci, koji su “Nezavisnim novinama” dostavljeni iz Republičke

BANJALUKA – Skoro milijardu KM vrijedni automobili uvezeni su u BiH tokom prethodne godine, što predstavlja rekord u zadnjih deset godina. Prošle godine uvezeno je 69.077 automobila, što je manje nego prethodnih godina, ali se povećala vrijednost automobila. Najskuplje vozilo stiglo u BiH je „Bentley Continental GT Coupe“ koji je plaćen 422.714 KM. Država je samo

SARAJEVO – Njemačka više nije najveći trgovinski partner Bosne i Hercegovine, piše BiznisInfo. Njemačka je godinama bila zemlja s kojom imamo najveću trgovinsku razmjenu, odnosno iz koje najviše uvozimo i u koju najviše izvozimo. Njemačka je zadržala poziciju najvećeg izvoznika i uvoznika u BiH ako se gleda cijela prošla godina. No, odnos snaga se polako