BANJALUKA – Investiciono-razvojna banka RS odobrila je do sada 1,3 miliona maraka kredita za početne poslovne aktivnosti za 43 korisnika. Podaci iz baze podataka IRB RS govore da su od 47 razmotrenih zahtjeva četiri odbijena. Izvršna direktorka Sektora za plasmane IRB RS, Mirjana Čomić, zadovoljna je interesovanjem privrednika za ovu kreditnu liniju.

SARAJEVO – Upravni odbor Agencije za bankarstvo FBiH donio je odluku o privremenim mjerama za reprogram kreditnih obaveza fizičkih i pravnih lica radi ublažavanja negativnih efekata globalne finansijske krize.

BANJA LUKA – Hypo Broker, Odjel za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Hypo Alpe-Adria-Bank Banja Luka, potpisao je Ugovor sa kompanijom “M:tel” o pružanju usluga korporativnog agenta, odnosno investicionog savjetovanja iz oblasti korporativnog upravljanja.

BANJALUKA – Banjalučka NLB Razvojna banka ponudila je novu kreditnu liniju za preduzetnike, mala i srednja preduzeća koja podrazumijeva kratkoročne i dugoročne kredite do pet godina za obrtna sredstva i ostale namjene sa kamatnom stopom od 8,5 odsto, dok je maksimalan iznos kredita 200.000 KM.

BANJALUKA – Promet obveznicama ratne štete u RS prošle godine iznosio je 20,1 milion maraka, dok je promet istim obveznicama u FBiH u istom periodu bio svega 195.000 maraka, a uključujući i prvih 11 dana tekuće godine dostigao je 267.000 maraka.