PARIZ – Automobilska kompanija Ford Motor je objavila da će ove godine lansirati osam električnih automobila u Evropi. To je, kako ocenjuje Rojters, ključni korak u nastojanjima kompanije da električna vozila do 2022. godine imaju većinski udio u njenoj cjelokupnoj prodaji. Među pomenutih osam modela su električne verzije SUV-ova “kuga” i “puma” i sedana “mondeo”.

PE­KING – Mi­li­jar­der Džek Ma, ko­ji je uveo e-trgo­vi­nu u Ki­nu danas se po­vu­kao sa mjes­ta iz­vršnog pred­sje­dni­ka “Ali­ba­be”. On sa tog mjes­ta odla­zi na­kon što je dvi­je de­ce­ni­je pro­veo stva­ra­jući bi­znis vri­je­dan 460 mi­li­jar­di do­la­ra. Ka­ko je ra­ni­je na­ja­vio, u po­tpu­nos­ti će se po­sve­ti­ti fi­lan­tro­pi­ji, a na mjes­tu iz­vršnog pred­sje­dni­ka za­mije­niće ga do­sa­daš­nji iz­vršni

SI­JETL – Gi­gant elek­tron­ske trgo­vi­ne “Ama­zon” pla­ni­ra da za­po­sli vi­še od 30.000 lju­di s pu­nim i po­la ra­dnog vre­me­na u odje­lje­nji­ma za kor­po­ra­ci­ju, te­hno­lo­gi­ju i rad s kli­jen­ti­ma. No­va ra­dna mjes­ta ni­su dio uobičaje­nog se­zon­skog za­poš­lja­va­nja “Ama­zo­na”, a iz kom­pa­ni­je kažu da su se na ovaj po­tez odlučili ka­ko bi mo­gli da ispu­ne do­da­tne zah­tje­ve

LON­DON – Pi­lo­ti “Bri­tish Airwaysa” za­počeli su juče dvo­dne­vni štrajk jer traže po­većanje pla­ta, zbog čega je ot­ka­za­no vi­še sto­ti­na le­to­va. Po­slje­di­ce štraj­ka mo­gle bi se osjećati da­ni­ma, a list “Gu­ar­di­an” pi­še da će bi­ti po­gođeno oko 145.000 pu­tni­ka. Pre­ma pro­cje­ni sin­di­ka­ta, dan štraj­ka ko­štaće kom­pa­ni­ju oko 40 mi­li­ona bri­tan­skih fun­ti. Većina od 850 le­to­va

BREMEN – Na 2,5 kilometara dugoj avionskoj pisti Ahlhorn vojnog aerodroma parkirano je 9.000 novih mercedesa, a fotografija tog prizora zaintrigirala je njemačku javnost. Kako javlja radio Bremen, riječ je o 9.000 automobila ukupne vrijednosti od gotovo milijardu evra koje je Mercedes bio prisiljen da ostavi na ovaj lokaciji. Razlog još nije potpuno jasan, ali

ČIKAGO – Najpoznatiji lanac kafeterija Starbucks otvoriće u Čikagu svoj najveći objekat na svijetu. Iz firme su naveli da će restoran otvoriti 15. novembra, te da će Čikago zamijeniti Tokio kao grad sa najvećim Starbucksom. Objekat u Čikagu ima 43.000 kvadratnih metara, a on će biti i svojevrsna turistička atrakcija. Sadržavaće specijalne kafe i čajeve,

BEOGRAD – Američka kompanija “Džon Dir”, najpoznatiji proizvođač traktora u svijetu, stigla je u Sremsku Mitrovicu, gde će u drugoj polovini naredne godine sagraditi distributivno-prodajni centar i centar za edukaciju, potvrdio je za današnju “Politiku” Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede. Američki traktori dolaze u Srbiju posredstvom mađarske kompanije “Kite”, koja je zvanični zastupnik “Džon Dir” traktora

PARIZ – Brend “Luj Viton”, u vlasništvu francuskog proizvođača luksuzne robe LVMH, zaposliće još 1.500 ljudi u Francuskoj do 2022. godine, pošto proširuje proizvodnju kako bi zadovoljio snažnu tražnju na tržištima poput Kine. Ovaj brend u Francuskoj zapošljava oko 4.300 ljudi u 16 radionica za obradu kože, prenosi agencija Rojters. U naredne dvije do tri

Porsche je predstavio svoj prvi 100% električni automobil Porsche – Taycan. Taycan je sportska limuzina s četvoro vrata koja ima za cilj da ponudi poznati duh Porschea i prenese “dušu” ovih legendarnih automobila u doba elektrifikacije pogona. Novi model na tržištu će biti dostupan u dvije verzije, Taycan Turbo S i Taycan Turbo. Obje se

BANJALUKA – Mtel a.d. Banja Luka postao je vlasnik 100% udjela u društvu “ELTA-KABEL” d.o.o. Doboj Na osnovu zaključenog Ugovora o prodaji i prenosu 100% udjela u društvu “ELTA-KABEL” d.o.o. Doboj, izvršen je upis promjene udjela vlasništva u registar poslovnih subjekata društva “ELTA-KABEL” d.o.o. Doboj. Zaključno sa ovom akvizicijom, a u skladu sa svojom poslovnom