SARAJEVO – Savjet ministara BiH razriješio je danas dužnosti dosadašnjeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemala Čauševića, a za vršioca dužnosti direktora UIO imenovao je Miru Džakulu na period do 90 dana.

BANJALUKA – Sindikat udruženih radnika energetike RS insistiraće kod Vlade Srpske na rješavanju odnosa u preduzeću “Elektroprenos BiH” i na primjeni kolektivnog ugovora u zbrinjavanju viška radnika u naftnom preduzeću “Nestro petrol”, poručio je predsjednik ovog sindikata Dušan Vrhovac.

Republika Srpska je prošle godine u tehničkom smislu izašla iz recesije, ali se njena ekonomija i dalje nalazi pred velikim izazovima, najvećim dijelom zbog prepreka koje su se pred njom nalazile i prije izbijanja globalne ekonomske krize, navodi se u novom kvartalnom monitoru Udruženja ekonomista RS – SWOT

BANJALUKA – Narodna skupština RS usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo RS čiji je cilj osavremenjavanje i proširivanje regulatorno-nadzorne funkcije Agencije u skladu sa očuvanjem stabilnog i zdravog bankarskog sistema Srpske.

BANJALUKA – Narodna skupština RS usvojila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, kojim će biti otklonjeni zastoji u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za privatizovana preduzeća i izbjegnuto vođenje upravnih sporova.

BANJALUKA – Akcijama oko 730 preduzeća koje je fond PIO RS stekao tokom procesa privatizacije i čija knjigovodstvena vrijednost trenutno iznosi 274 miliona KM, u narednom periodu upravljaće Penzijsko-rezervni fond RS (PREF) koji je počeo s radom.

BANJALUKA – Ministarstvo trgovine i turizma RS u narednom periodu dostaviće inspekcijskim organima imena subjekata koji vrše promet naftnih derivata, a ne dostavljaju obavještenja o uvozu i prometu nafte i derivata nafte u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu dostave podataka o uvozu i prometu nafte i derivata nafte.

SARAJEVO – BiH je prošle godine izvezla flaširane vode u vrijednosti od oko 17,6 miliona KM, dok je vrijednost prošlogodišnjeg uvoza iznosila skoro 120 miliona KM, što je katastrofalan omjer, rekao je projekt menadžer Spoljnotrgovinske komore BiH Igor Gavran.

TREBINJE – Za najavljeni skorašnji početak realizacije megaprojekta “Gornji horizonti” u istočnoj Hercegovini, skoro pola veka stare ideje koja predviđa izgradnju još tri hidroelektrane – “Nevesinje”, “Dabar” i “Bileća”, ukupne snage 260 megavata, zainteresovani su i stranci, pre svega Kanađani.