BANJALUKA – Vlada RS je prihvatila je Prijedlog statuta Penzijskog rezervnog fonda (PREF) RS čime su otvorena vrata za skorašnji početak rada tog fonda koji upravlja kapitalom Fonda PIO “teškim” oko 275 miliona KM.

“Elektroprivreda RS” (ERS) i njena zavisna preduzeća usvojila su računovodstvene politike i akte kojima je uređeno finansijsko poslovanje i izvještavanje, prilikom čega se posebna pažnja posvećuje radu Interne kontrole i Odjeljenja interne revizije čije se preporuke sprovode, kazala je Branislava Milekić, generalni direktor ERS.

UGLJEVIK – Rudnik i Termoelektrana “Ugljevik” obezbjeđuju približno trećinu proizvodnje električne energije u Republici Srpskoj i zbog toga je remont “TE” odgovoran posao koji će biti završen u narednih sto dana, izjavio je ministar industrije, energetike i rudarstva RS Slobodan Puhalac.

BANJALUKA – U Narodnoj skupštini RS usvojene su izmjene i dopune Razvojnog programa RS kojima je produžen rok realizacije programa za još dvije godine, povećan okvir investiranja za 150 miliona KM, te predviđena podrška lokalnim zajednicama putem namjenskih sredstava za stabilizaciju funkcionisanja lokalnih zajednica ugroženih prirodnim nepogodama.

MILIĆI – U pogonu za primarnu preradu drveta novoformiranog Sektora drvoprerade u kompaniji “Boksit” iz Milića počela je probna proizvodnja, čime je označen početak realizacije ambicioznog programa koji se finansira kreditom Investiciono-razvojne banke RS od dva miliona KM i sredstvima kompanije.

BANJALUKA – Austrijska građevinska kompanija “Strabag” koja trenutno pregovara o raskidanju ugovora sa Vladom RS o izgradnji autoputa, najavila je da će se prijaviti na novi tender za izgradnju autoputa Banjaluka-Doboj.