BANJALUKA – Olimpijski centar “Jahorina“ ponudiće na prodaju hotel „Bistrica“  po početnoj cijeni od 5,9 miliona KM, na licitaciji zakazanoj za 26. novembar.

U oglasu, koji je OC danas objavio, navedeno je da se hotel prodaje za zemljištem površine 5.570 metara kvadratnih.

Početna cijena hotela sa zemljištem iznosi 5.985.900 KM, a zainteresovani kupci će morati da ispune i određene uslove.

„Kupovinom hotela kupac je u obavezi da zaključi ugovore o radu sa radnicima koji su raspoređeni na rad u hotelu „Bistrica“, što uključuje i dio radnika zajedničkih službi Olimpijskog centra, sa uslovima iz ugovora o radu radnika koji važe na dan potpisivanja ugovora o kupoprodaji. Posebnim ugovorom biće definisani uslovi i način preuzimanja radnika“, navedeno je u oglasu.

Potencijalni kupci će morati da dokažu i da imaju najmanje 30 miliona KM na računu za ulaganje u hotel „Bistrica“ te da dostave izjavu da neće mijenjati namjenu hotela narednih pet godina.

Moraće da daju izjavu i da će kupovinom hotela preuzeti važeće ugovore koji se odnose na zakupe smještajnih kapaciteta za sezonu 2018/2019.

Hotel “Bistrica” je izgrađen na Jahorini, opština Pale, na parceli površine 5.570 metara kvadratnih. (Capital.ba)