LONDON- Koalicija moćnih investitora uputila je kompanijama upozorenje zbog njihovog neizvršavanja direktive o zapošljavanju žena na rukovodeća mjesta.Investitori koji upravljaju sa aktivom od 13 triliona dolara su i javno podržali tzv. Klub 30%, grupu koja se zalaže za minimalno 30 odsto žena na rukovodećim pozicijam ai upravnim odborima u velikim svjetskim kompanijama. Riječ je o investitorima BlackRock (BLK), JPMorgan Asset Management, (JPM) Aviva Investors (AVVIY) te japanskom Vladinom penzionom investicijskom fondu koji su među 27 fondova koji su potpisali svoju podršku Klubu 30. Svoje punopravno članstvo ovom klubu su potpisali u petak i javno se založili za ispunjenje ciljeva ovog kluba.

 “Jedna od naših opcija biće i to da glasamo protiv reizbora predsjedavajućih u Upravnim odborima ili Komitetima za imenovanje, ako se nastavi sa ustaljenom praksom, a to je da u tim tijelima nema žena”, stoji u pismu namjere ovih investitora. Neki od investitora već duže vremena se zalažu za veći broj žena na rukovodećim položajima. Tako, primjera radi, Aviva je bila jedna od prvih investicionih grupacija koje su pristale na veći broj žena na rukovodećim položajima. Aviva je svoja obećanja pokazala i na djelima. Tako su od oktobra, 2016. godine čak 82 puta glasali protiv odluka akcionara, i to isklljučivo zbog rodne neravnopravnosti:

“Povećanje rodne raznolikosti je od suštinskog značaja za opstanak poslova i u ovoj, 2018. godini”, rekla je Ema Hauard Bojd, iz Kluba 30%. Ona dodaje da investitori, svojim pismom namjere pokazali jedan dobar put ka boljoj budućnosti, te da je riječ o društveno odgovornim odlukama. Ipak, mnogi su svjesni da će proći godine i godine, kako bi se došlo do realnih, opipljivih promjena. “Pipeline”, grupacija koja se bavi obukom žena za rukovodeće pozicije, smatra da je situacija i dalje prilično loša. Naime, kompanije koje ulaze u prvih 100 na Londonskoj berzi, u prosjeku imaju oko 10 glavnih rukovodilaca, ali od tih 10, manje od dvije su žene.

Još 2016. godine, Međunarodni monetarni fond je izradio studiju kojom je obuhvatio čak 2.000.000 kompanija u Evropi, sa fokusom na rodnu raznolikost. Naime, zaklkjučak ove studije je da kompanije sa ženema na čelu ostvaruju daleko bolji profit. (CNN Money)