Kada i u kojim slučajevima ugovorni organ može primijeniti izuzeća od primjene odredbi ZJN BiH?

Izuzeci su predviđeni u sljedećim slučajevima:

1. Ugovori koji se odnose na državne tajne

2. Ugovori čije izvršenje mora biti popraćeno posebnim mjerama bezbjednosti

3. Ugovori koji se dodjeljuju u skladu sa sporazumom prema kojem se primjenjuju posebna procedura međunarodnih, kreditnih ili donatorskih subjekata

4. Ugovor iz oblasti odbrane, koji se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, vojnom opremom i namjenskim materijalom

5. Kupovina ili iznajmljivanje, bilo kojim finansijskim sredstvima, zemljišta, postojećih objekata ili druge nepokretne imovine ili prava koja iz njih proističu.

Ovo su izuzeća propisana članom 5. Zakona o javnim nabavkama. Pored navedenih, izuzeća su propisana i u Aneksu II dio C Zakona.