BEOGRAD – Potrošači u Srbiji će uskoro imati mogućnost da mobilnim telefonima očitaju tagove na namirnicama i na jednostavan i brz način dobiju informacije o tome kako su proizvedene, od kakvih sirovina, kakvog su porijekla i kako su dospjele do rafova.

Sistem zasnovan na savremenoj identifikacionoj tehnologiji koji će umnogome doprinijeti bezbjednosti hrane na našem tržištu i sigurnosti kupaca trenutno se testira u kompanijama “Zdravo organik” u Selenči, “Zdravo produkt” u Somboru i “Suncokret” u Hajdukovu, a dio je inovativnog projekta novosadskog Kreativnog edukativnog centra (KEC) i Centra za organsku proizvodnju Selenča (COPS).

Projekat “Upotreba savremenih identifikacionih tehnologija u procesu praćenja proizvoda” podržava Razvojna agencija Srbije, a osim potrošačima, biće značajan i za organske proizvođače, one u procesu konverzije i konvencionalne, koji žele da unaprijede proizvodnju i poziciju na tržištu, saopšteno je iz COPS-a.

Model koji se za sada primjenjuje, odnosno testira u prerađivačkim pogonima organske hrane tri pomenute kompanije predstavljače za potrošače jednostavan način da prilikom kupovine dobiju što više informacija o namirnicama, za sada organskim proizvodima, od njihovog uzgoja do isporuke.

U okviru testiranja primenjuje se RFID tehnologija, to jest identifikacija radio frekvencijom, uz sistem očitavanja RFID tagova kojim bi bili obilježeni proizvodi na ulazu u sistem, a na kome bi se nalazile sve relevantne informacije o samom proizvodu i tretmanu koji je prethodio. Na proizvod bi bili stavljani NFC tagovi koji na sebi imaju i QR kod, koji kupci mogu očitavati uz pomoć mobilnog telefona.

Tako razvijeni model sistema primjene identifikacionih tehnologija u svrhu praćenja treba da omogući unaprijeđenje sledljivosti proizvoda kroz cijeli proizvodni i preradni ciklus i povećanu efikasnost rada i optimizaciju logističkih procesa, naglašavaju u projektnom timu KEC-a.

U okviru projekta već je realizovano istraživanje potrošača i njihovih stavova o dostupnosti informacija o kvalitetu i porijeklu tih namirnica, te spremnosti na upotrebu savremenih identifikacionih tehnologija. Učestvovalo je 200 ispitanika, od kojih je 35,7 odsto reklo da kupuje organske proizvode, 49,7 odsto da ih pazari ponekad, a 14 odsto nikako.

Na pitanje da li trenutna ponuda organskih proizvoda daje dovoljno informacija o porijeklu, sastavu i načinu uzgoja organskih proizvoda, više od plovine ispitanika je odgovorilo da se ne slaže s tim u potpunosti ili djelimično.

Takođe, 66 odsto ispitanika je odgovorilo da je skeptično po pitanju oznake “organsko”, a 31 odsto da djelimčno sumnjaju u označavanje.

Istraživanje je pokazalo da kupci i sami prepoznaju značaj dostupnosti informacija o proizvodima koji im se nude i da im je u većoj mjeri važno da budu informisani o svakom koraku u procesu proizvodnje. (Agencije)