SARAJEVO – Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić očekuje da će u izmjene i dopune Zakona o PDV-u biti ugrađen zahtjev velikog broja privrednika u BiH da se rok za plaćanje PDV-a pomjeri na posljednji dan u mjesecu, kao i da se smanji dnevna zatezna kamatna stopa.

Zvizdić je u saopštenju naveo da podržava ovakve zahtjeve privrednika, jer smatra da su opravdani, da će dovesti do poboljšanja poslovnog okruženja u BiH, da će pomjeranje roka za plaćanje PDV-a unaprijediti likvidnost preduzeća, a smanjenje zatezne kamatne stope bitno smanjiti troškove i olakšati poslovanje.

On je dodao da će se istovremeno sa pomjeranjem roka za plaćanje PDV-a na posljednji dan u mjesecu poreska legislativa uskladiti sa odredbom o roku izvršenja novčane obaveze između preduzetnika u novčanim transakcijama.

Zvizdić kaže da očekuje da Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ u najkraćem roku postupi u skladu sa definisanim smjernicama Savjeta ministara i stvori potrebne pretpostavke za uvođenje elektronskog plaćanja PDV-a i direktnih poreza.

Prema njegovim riječima, to će smanjiti opterećenje resursa i uštede vremena privrednicima u izvršenju obaveza.

Zvizdić smatra da će, ako se ovome dodaju i izmjene, odnosno povećanje praga za ulazak u PDV sistem, usklađivanje sa legislativom EU, kao i uvođenje e-sistema plaćanja, izmjene Zakona o PDV-u imati stvaran i efikasan cilj, koji će značiti razumijevanje potreba privrednika u smislu olakšavanja njihovog poslovanja, daljeg razvoja i novih ulaganja, kao i novog zapošljavanja.

U narednom periodu očekuje se usvajanje izmjena Zakona o PDV-u na Upravnom odboru UIO BiH, poslije čega će biti upućen na razmatranje Savjetu ministara.