Koji sud je nadležan za sporove između pravnih lica?

Za sporove između pravnih lica nadležan je Okružni privredni sud prema sjedištu tuženog.