BANJALUKA – Poreska uprava Republike Srpske za 11 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda Republike Srpske prikupila je 2,230 milijardi KM, što je za 96,4 miliona KM ili pet odsto više nego u istom periodu prošle godine.
U istom periodu direktni porezi naplaćeni su u iznosu od 460,1 milion KM, što je za 32,1 milion KM ili sedam odsto više nego za 11 mjeseci prošle godine, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

Najveći rast zabilježen je kod naplate poreza na dobit koji je prikupljen u iznosu od 207,3 miliona KM, što je više za 28,2 miliona KM ili 16 odsto.

Porez na dohodak naplaćen je u iznosu 213,5 miliona KM, što je više za pola miliona KM u odnosu na isti period prošle godine, uprkos činjenici da je Vlada Republike Srpske u ovoj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u Srpskoj, ističe se u saopštenju.

Naplata poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara iznosila je 13,7 miliona KM ili četiri odsto više, a povećana je i naplata poreza na nepokretnosti, koji je u 11 mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 25,7 miliona KM, što je za 2,8 miliona KM ili 12 odsto više u odnosu na uporedni period.

Doprinosi su za 11 mjeseci ove godine naplaćeni u iznosu 1,376 milijardi KM, što je za 33,9 miliona KM ili tri odsto više nego u istom periodu lani.

Za Fond PIO naplaćeno je 782,4 miliona maraka ili 57 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 491,2 miliona KM što je manje za šest odsto u odnosu na uporedni period.

U saopštenju se navodi da se manja naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja može objasniti činjenicom da su sredstva po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje iz budžeta Republike Srpske za nezaposlena lica i za lica kojima je priznato pravo po osnovu Zakona o pravima boraca, ove godine doznačena Fondu u vidu transfera, a ne putem računa javnih prihoda kao u prethodnim godinama, pa je smanjen iznos naplate putem računa javnih prihoda u 11 mjeseci ove godine.

Rast je zabilježen kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječije zaštite koja je iznosila 65,9 miliona KM ili 20 odsto više, dok su prihodi po osnovu doprinosa za Zavod za zapošljavanje naplaćeni u iznosu od 32,1 miliona KM ili 13 odsto manje.

Poreska uprava Republike Srpske podsjeća da je Zakonom o doprinosima koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine stopa doprinosa za dječiju zaštitu povećana za 0,2 odsto, dok je istovremeno stopa doprinosa za osiguranje nezaposlenosti umanjena za 0,2 odsto, što je uticalo na povećanje prihoda Fonda za dječju zaštitu Republike Srpske, odnosno na smanjenje prihoda Zavoda za zapošljavanje.

Kod ostalih javnih prihoda, u periodu januar-novembar ove godine ostvarena je naplata od 371,4 miliona KM, što je za šest odsto ili 21,7 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.

Takse i naknade naplaćene su u iznosu od 219,9 miliona KM, što je za 5,4 miliona KM ili dva odsto manje.

Glavni razlog manje naplate odnosi se na činjenicu da je Javno preduzeće “Šume Republike Srpske” u februaru prošle godine uplatilo značajan iznos po osnovu naknade za korištenje šuma i šumskog zemljišta, dodaje se u saopštenju.

U 11 mjeseci ove godine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 25,2 miliona maraka ili 10 procenata više, dok su naplaćeni prihodi po osnovu kazni u tom periodu iznosili 17,4 miliona KM ili 10 odsto manje.

Kada je riječ o ovom segmentu javnih prihoda, iz Poreske uprave ističu i da su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 66,3 miliona KM, što je za 16,4 miliona KM više nego u 11 mjeseci 2017. godine.

Rast je zabilježen je i kod koncesionih naknada koje su u periodu januar-novembar 2018. godine naplaćene u iznosu od 42,6 miliona KM, što je za 32 odsto više nego u uporednom periodu.

Što se tiče zaostalih obaveza po osnovu indirektnih poreza i doprinosa za Fond solidarnosti, u 11 mjeseci 2018. godine naplaćene su u iznosu od 22.220.181 KM, što je povećanje od 8,7 miliona KM.

U periodu januar-novembar u Republici Srpskoj registrovan je 1.151 poreski obveznik-pravno lice i 2.725 poreskih obveznika-preduzetnika, dok je istovremeno odjavljeno 355 poreskih obveznika-pravnih lica i 904 poreska obveznika-preduzetnika.

Ovi podaci ukazuju na nastavak zadovoljavajućeg trenda rasta prihoda u gotovo svim segmentima, ističu iz Poreske uprave.

U saopštenju se navodi da se zasluge takve pozitivne pokazatelje mogu pripisati svakodnevnim aktivnostima koje Poreska uprava preduzima u okviru svoje nadležnosti redovnom naplatom i terenskim kontrolama, kao i uslugama poreskim obveznicima.

Automatizacija poslovnih procesa kroz implementaciju Integrisanog informacionog sistema u Poreskoj upravi uticala je na pozitivan efekat naplate javnih prihoda, dodaje se u saopštenju. (Swot)