SARAJEVO – NLB banka d.d. Sarajevo je u 2018. godini, osim kupovine domaćih trezorskih zapisa i obveznica, ulagala i u strane dužničke vrijednosne papire, pokazuje revizorski izvještaj banke, izvještava Indikator.ba.

Banka je u 2018. godini kupila dugoročne obveznice Kraljevine Belgije u vrijednosti 5,9 miliona KM i Republike Francuske u vrijednosti 4,2 miliona KM.

Ukupan portfolio dužničkih vrijednosnih papira Banke na kraju 2018. godine, iskazan po fer vrijednosti, iznosio je 76,9 miliona KM.

Osim 10,1 milion KM uloženih u strane obveznice, banka je investirala u obveznice i trezorske zapise FBiH, obveznice RS, obveznice Kantona Sarajevo i Grada Banja Luka.

Banka je takođe avansno uplatila kupovinu obveznica JP Autoceste FBiH u iznosu 5,5 KM na aukciji 21. decembra 2018. ali one nisu bile upisane kod Registra vrijednosnih papira FBiH do 31. decembra 2018. godine.

Banka ima dionice u Swiftu vrijednosti 88 hiljada KM, uz zabilježeni porast od 5 hiljada KM u prošloj godini. (Indikator.ba)темные оттенки помадboutique dresses for wedding guestsоттенки помады для блондинокrybalka.spacealpine lodge carélieдоставка грузов из китая