Počeci…

Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje koje kontinuirano radi na afirmaciji ekonomske nauke, edukaciji kako privrednih tako i fizičkih lica, te stvaranju boljih uslova za život i rad u Srpskoj.

Od svog osnivanja u septembru 2007. godine i inicijalne ideje generacijskog okupljanja ljudi koji su završili Ekonomski fakultet u Banjaluci u periodu između 1995-2000. godine, udruženje je ubrzo preraslo u organizaciju koja svojim radom pokriva čitavu Republiku Srpsku i ekonomiste svih starosnih dobi. Danas brojimo više od 180 članova, a uslov za učlanjivanje je završen dodiplomski studij i/ili poslije diplomski studij iz oblasti ekonomskih nauka.

Aktivnosti…

Ubrzo nakon formalnog osnivanja, gdje je na osnivačkoj Skupštini prisustvovalo 30 članova, Udruženje kreće sa aktivnostima. Jedna od prvih aktivnosti bilo je prikupljanje sredstava za obnovu računovodstvenog sektora Kliničkog centra u Banjaluci, a koji je zahtjevao hitnu intervenciju.

Udruženje je nekoliko godina nagrađivalo najbolje učenike Ekonomske škole u Banjaluci u cilju afirmacije ekonomske nauke među najmlađima u branši.

Iza nas su brojni seminari, konferencije, okrugli stolovi i prezentacije održane širom Republike Srpske na temu poreske politike, parafiskalnih nameta, reforme penzionog sistema, osiguranja, revizije, bankarstva, javno-privatnog partnerstva, javnih nabavki, integrisanog razvoja, ali i drugih oblasti od značaja za transparentan i nesmetan rad javnih ustanova, privatnih preduzeća i organizacija civilnog društva.

Ono što nas posebno  izdvaja je Jahorina ekonomski forum koji se kontinuirano održava od 2016. godine, a koji okuplja najeminentnije stručnjake iz oblasti ekonomskih nauka iz regiona kao i donosioce odluka na svim nivoima vlasti.

Od svog osnivanja, Udruženje je uspostavilo dobru komunikaciju sa svim nivoima vladinog, privrednog i nevladinog sektora kako u Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. Posebno izdvajamo saradnju i potpisane akte o saradnji sa Savezom ekonomista Srbije, PricewaterhouseCoopers, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Ekonomskim fakultetom u Brčkom, Poreskom upravom Republike Srpske, Upravom za Indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Udruženje je realizovalo veliki broj projekata u saradnji sa domaćim i inostranim donatorima.

Pažljivo se  radilo na uspostavljanju dobrih odnosa sa medijima što je rezultiralo dobrom medijskom „pokrivenosti“ i gotovo svakodnevnim objavljivanjem analiza, mišljenja, stavova kao i autorskih članaka naših članova.

Udruženje je organizovalo aktivnosti u svim većim gradovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na aktuelne teme iz oblasti izmjene zakonske regulative, unapređenja poslovnog ambijenta, obrazovanja i drugo.


Finansiranje…

Udruženje ekonomista Republike Srpske primarno se finansira iz realizacije projekata i vršenja usluga. Glavni izvori prihoda od usluga Udruženja su organizacija seminara, kurseva, obuka, izrada elaborata, strategija i studija.

Udruženje je izdavalo štampanu publikaciju kvartalnog ekonomskog monitora. Trenutno Udruženje objavljuje analize, autorske članke i drugo putem elektronskog newsletter-a  i ima aktivnu i ažurnu profesionalno izrađenu internet prezentaciju. Prihodi od oglašavanja u publikacijama i internet stranici Udruženja, predstavlja značajnu stavku u budžetu.

Udruženje redovno prati pozive za finansiranje projektnih prijedloga iz svoje oblasti djelovanja čija realizacija, takođe, predstavlja značajan prihod.

Planovi Udruženja …

Udruženje je apolitična, strukovna organizacija koja okuplja ekonomske stručnjake i saradnike iz cijele Republike Srpske, ali i regiona. Veliki intelektualni kapacitet koji posjedujemo omogućavaće da i u narednom periodu, prepoznamo i predlažemo rješavanje problema, kako na makroekonomskom, tako i na nivou preduzeća, organizacija i institucija. Udruženje će u budućnosti nastojati svojim članovima omogućiti profesionalno napredovanje kroz kontinuirane edukacije i razmjenu informacija u uspostavljenoj „mreži“ članova i formalizovane oblike informisanja o svim bitnim pitanjima iz oblasti ekonomije.

Plan je unaprijediti postojeće aktivnosti, kreirati nove oblike edukacija i savjetodavnih usluga, te intenzivirati rad na privlačenju novih članova i saradnika iz cijele RS i regiona koji bi svojim znanjem doprinijeli daljnjem unapređenju našeg rada.

S obzirom da smo isključivo strukovno Udruženje, i u narednom periodu ćemo nastojati objektivno sagledavati ekonomsku stvarnost Srpske i u tom smislu, ponuditi konkretne prijedloge i rješenja.

 

Udruženje u brojkama:

Brojimo više od 180 članova iz cijele Republike Srpske.

Aktivni smo u: Banjaluci, Doboju, Brčkom, Istočnom Sarajevu, Sarajevu, Mostaru, Trebinju, Bijeljini, Tuzli, Tesliću…

Radimo: projekte, studije izvodljivosti, strategije, marketing i biznis planove, analize, elaborate…

Organizovali smo preko 70 događaja, kojima je prisustvovalo više od 3500 polaznika, među kojima je 40 seminara, 10 konferencija i isto toliko okruglih stolova….

 

Statut Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT možete preuzeti ovdje:

 

Statut udruženja