Kada je osnovano Udruženje i ko su članovi?

Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT osnovano je 13. septembra 2007. godine. Prvobitna ideja organizovanja bilo je generacijsko okupljanje ljudi koji su završili Ekonomski fakultet u Banjaluci u periodu izmedju 1995. i 2000. godine. Osnivačkoj skupštini Udruženja prisustvovalo je trideset članova. Kako je vrijeme prolazilo bilo je sve više zainteresovanih, tako da je Udruženje ubrzo preraslo u organizaciju koja svojim radom pokriva čitavu Republiku Srpsku i ekonomiste svih starosnih dobi. Jedini uslov za članstvo je završen dodiplomski studij iz oblasti ekonomskih nauka , menadžmenta i sl. U periodu odmah nakon osnivanja nismo se aktivno bavili privlačenjem novih članova iz jednog jednostavnog razloga – bilo je potrebno obezbijediti osnovne logističke preduslove za normalno funkcionisanje i izgraditi prepoznatljiv imidž kako bi ljudi znali gdje se učlanjuju i kakve im to koristi donosi. Međutim, ljudi su vrlo brzo prepoznali svoj interes i počeli su da se učlanjuju samoinicijativno, tako da trenutno imamo preko 180 članova iz cijele Republike Srpske.

Koje aktivnosti je Udruženje ekonomista RS do sada radilo?

Prva aktivnost Udruženja odnosila se na prikupljanje sredstava za obnovu računovodstvenog sektora Kliničkog centra u Banjaluci, a koji je do tada bio u katastrofalnom stanju. Već nekoliko godina nagradjujemo i najbolje djake Ekonomske škole u Banjaluci. Ubrzo po osnivanju postavljen je sajt koji uredjuje profesionalni novinar. Sajt je nekoliko puta unapredjivan , kako u pogledu svog sadržaja , tako i u programskom i vizuelnom pogledu. Grad Banjaluka je ustupila poslovni prostor koji je Udruženje svojim sredstvima u potpunosti renoviralo i opremilo svim potrebnim kancelarijskim , komunikacionim i informatičkim sredstvima. Planski se radilo na uspostavljanju dobrih odnosa sa medijima , pa su sve aktivnosti Udruženja dobro medijski „pokrivene“ i gotovo svakodnevno se objavljuju mišljenja , intervjui kao i autorski članci naših članova. Organizovali smo čitav niz okruglih stolova iz oblasti osiguranja, penzione reforme, bankarstva , malih i srednjih preduzeća. javnih nabavki, poreza, revizije , lokalnog razvoja. Udruženje je objavilo i dvije ozbiljne analize. Jedna se odnosi na uticaj plata u javnom sektoru na privredu , a druga na posljedice povećanja poreza i doprinosa na plate na sveukupnu ekonomsku situaciju u RS. Kako je raslo Udruženje tako su rasle i naše ambicije da organizujemo naše aktivnosti i u drugim gradovima Srpske. Naime , postoji veliki interes ljudi u svim sredinama Srpske i BiH za učešćem u ovakvim aktivnostima . Iz tog razloga održavamo svoje aktivnosti u cijeloj RS i povremeno u FBiH.

Kako se finansira rad Udruženja?

Da bi došli do neophodnih sredstava za nesmetano funkcionisanje , pored članarine (koja predstavlja mali udio u ukupnim prihodima) , Udruženje je organizovalo niz seminara, kurseva , obuka , a počeli smo da radimo na izradi elaborata,strategija , studija , kao i da realizujemo neke projekte. Pokrenuli smo i štampano izdanje s nazivom kvartalni ekonomski monitor. Učešće prihoda od oglašavanja u publikacijama SWOT-a predstavlja značajnu stavku u budžetu Udruženja.

Kakvi planovi Udruženja vezano za naredni period?

U narednim godinama smo , pored unapredjenja postojećih aktivnosti , planiramo intenzivniji rad na privlačenju novih članova i saradnika iz cijele RS i regiona koji bi svojim znanjem doprinijeli daljnjem unapređenju našeg rada. Udruženje će , pored standardnih oblika edukacije , kreirati nekoliko novih programa in house edukacije , kurseva i usluga konzaltinga.

Kakva je vizija Udruženja , odnosno kako vidimo Udruženje za, recimo, pet ili deset godina?

Udruženje vidimo kao apolitičnu , strukovnu organizaciju koja ima veliki broj članova i saradnika iz cijele RS i regiona. Veliki intelektualni kapacitet koji posjeduje omogućavaće joj da prepoznaje i riješava probleme , kako na makroekonomskom , tako i na nivou preduzeća , raznih organizacija i institucija. Udruženje je u stanju svojim članovima omogućiti profesionalno napredovanje kroz kontinuirane edukacije i razmjenu informacija kroz uspostavljenu „mrežu“ članova i formalizovane oblike informisanja o svim bitnim pitanjima iz oblasti ekonomije

Kakvim intelektualnim kapacitetom raspolaže Udruženje?

Usprkos činjenicama da veliki broj članova ima titule magistra ili doktora , kao i da se veliki broj njih dokazao na odgovornim pozicijama unutar organizacija gdje su angažovani , trenutni kapaciteti Udruženja nisu na nivou na kojem bi željeli da budu. Naime , većina naših članova je veoma angažovana na mjestima gdje obavljaju svoju profesionalnu djelatnost i jednostavno nemaju dovoljno vremena da se još više posvete aktivnostima koje Udruženje trenutno provodi. Ali svjesni smo toga i konstantno radimo na tome da što veći broj članova Udruženje bude uključeno na izradi projekata koji će , prije svega , predstavljati profesionalni izazov , ali će i povećati materijalne mogućnosti i angažman u aktivnostima Udruženja učiniti i finansijski atraktivnijim.

Da li Udruženje ima političku , nacionalnu ili neku drugu orijentaciju.

Moram naglasiti da mi nismo ni antivladina, niti provladina organizacija, već strukovno udruženje. Nastojimo da , kako svojim izjavama , a tako i izborom ljudi koji upravljaju radom Udruženja , ne dajemo povoda nikome da nas svrstava u neke političke opcije. U javnosti uglavnom istupaju ljudi koji nikada nisu bili vezani za politiku. Mi jednostavno nemamo ni simpatije, ni antipatije prema bilo kojoj političkoj opciji. Samo nastojimo da objektivno sagledamo ekonomsku stvarnost Srpske i u tom smislu, ponudimo konkretne prijedloge i rješenja. Kako budu rasli naši intelektualni kapaciteti , tako će rasti broj i kvalitet naših prijedloga.

Koliko su pojedini mediji doprinijeli stvaranju slike o Udruženju?

Napominjemo da imamo dobro izgradjene odnose sa svim medijima, ali se nerijetko desi da zbog nedostatka uredničkog prostora, nedostatka znanja novinara ili neuklapanja u urednički ton priloga ili članka, pojedine naše izjave budu izvađene iz konteksta ili interpretirane na pogrešan način tako da javnosti bude prenešena pogrešna poruka.

Zašto su neki članovi Udruženja češće prisutni u medijima od drugih?

Uvijek nastojimo da u javnosti istupa neko ko je stručan da govori o nekoj temi. Međutim, često se dešava da članovi zbog svojih obaveza ne mogu dati izjavu. Često postoje i ograničenja vezana za njihova istupanja u javnosti propisanih od organizacija u kojima su profesionalno angažovani. U tim slučajevima nekoliko članova Udruženja preuzimaju ulogu „portparola“ i prenosi stavove članova udruženja.

Udruženje u brojkama:

Imamo više od 180 članova

Bili smo aktivni u Banjaluci, Doboju, Brčkom, Istočnom Sarajevu, Sarajevu, Trebinju, Bijeljini, Tesliću…

Radimo: projekte, studije izvodljivosti, strategije, marketing i biznis planove, elaborate

Organizovali smo preko 60 događaja, kojima je prisustvovalo više od 3500 polaznika

Do sada smo organizovali:

 • 8 konferencija
 • 38 seminara
 • 10 okruglih stolova
 • 2 panel diskusije
 • 2 kursa
 • 5 radionica
 • 3 knjige
 • 2 projekta
 • 4 studije izvodljivosti
 • 1 marketinški plan
 • 1 istraživački rad
 • 1 strategije
 • 3 analize
 • 2 elaborata

Družimo se svakog zadnjeg petka u mjesecu.