LJUBLJANA – Slovenski proizvođač kućnih aparata ‘Gorenje’ saopštio je u utorak da su njegovi dioničari glasali protiv prijedloga za zamjenu dva člana Nadzornog odbora – predsjednika Marka Voljča i člana Uroša Slavinca.

Saglasno tome sadašnji Nadzorni odbor nastaviće rad do isteka mandata u julu.
Skupština je sazvana na zahtjev nekoliko dioničara, uključujući holandski Home Products Europe B. V ., Raiffeisenbank Austrija, hrvatsku Splitsku banku i UniCredit Bank iz Mađarske. Oni su predložili da se mandat dva člana Nadzornog odbora prekine i da se na njihovo mjesto imenuju dva nova člana, Philip Sluiter i Robert Licen.
Prema statutu kompanije, za zamjenu članova NO prije isteka mandata potrebna je 75-postotna većina kapitala prisutnog na skupštini.
Navedeni dioničari smatraju da Nadzorni odbor treba ojačati novim članovima koji imaju vrhunsko znanje i iskustvo u industriji aparata i finansija, što bi pomoglo u poboljšanju poslovanja kompanije, razvoja i stabilnosti.
Zastupnik dioničara Home Products Europe Filip Aleksandar Sluiter je u decembru u intervjuu za dnevnik Finance rekao da Gorenje treba restrukturirati – fokus treba da bude na proizvode i tržišta s većom dodatnom vrijednosti, te potrebno je nastaviti filozofiju naprednih proizvoda, ali i biti fleksibilaniji. Takođe, istakao je da treba provjeriti pozicioniranje ‘Gorenja’ na pojedinačnim tržištima.
“Zadovoljni smo što su dioničari podržali stabilan dugoročni razvoj ‘Gorenja’, a ne djelimične interese određenih pojedinaca”, rekao je predsednik i izvršni direktor Franjo Bobinac u saopštenju.

Krajem novembra, ‘Gorenje’ je imenovao Rothschild S.p.A., Italija, kao svog finansijskog savjetnika u potrazi za strateškim partnerom. Očekuje se da će aktivnosti biti završene do kraja trećeg kvartala 2018. godine. (Agencije)