SARAJEVO – Glavnica spoljnog duga BiH prema Londonskom klubu, koja iznosi 436.524.000 KM, biće aktivirana krajem godine.

BiH, koja je do sada otplaćivala samo manji dio kredita zbog ekonomske situacije nakon rata, sada je, prema podacima Svjetske banke, ispunila uslove iz Sporazuma s kreditorima Londonskog kluba, koja podrazumijeva da se sa otplatom glavnice počne onog momenta kada bruto domaći proizvod po stanovniku premaši granični nivo od 2.800 američkih dolara dvije godine uzastopno.

Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumović izrazio je žaljenje što BiH nije početkom prošle godine prihvatila da dug prema Londonskom klubu otkupi za svega 39,5 odsto nominalne vrijednosti, čime bi uštedjela skoro 400 miliona KM.

”Umjesto da na taj način napravimo pravi posao, svi su se utrkivali u povećanju plata i naknada, te izmišljanju kojekakvih rashoda”, rekao je Kasumović.

Ovakav način uštede prošle godine jedino je podržala Vlada Republike Srpske, ali pošto to nije usvojeno, BiH će od naredne, pa sljedećih 12 godina otplaćivati dug Londonskom klubu od 698.443.000 KM.

Od 1998. godine plaćno je 39,2 miliona KM glavnice duga i čak 90,2 miliona KM kamata, a dug prema ovoj instituciji naredne godine će iznositi čak 651.297.580 KM.

Ukupan dug podijeljen je između entiteta, po osnovu krajnjeg korisnika, pa tako Federacija BiH otplaćuje 65,12, a RS 34,88 odsto kredita.

Londonski klub predstavlja grupu privatnih kreditora, odnosno međunarodnih banaka.

BiH danas otplaćuje kredite koje je nekada uzela bivša SFRJ, a koji su naknadno raspoređeni po takozvanom “ključu MMF-a”, pa je BiH pripalo da otplati 13,2 odsto tih dugovanja

Izvor Dnevni avaz