BEOGRAD – Neobavezujuće ponude, u prvoj fazi tendera za prodaju akcija Komercijalne banke u vlasništvu Republike Srbije, otvorene su na današnjoj sjednici Tenderske komisije Ministarstva finansija.

Tenderska komisija je konstatovala da su prispjele četiri ponude u roku predviđenom tenderskom dokumentacijom, saopštilo je Ministastvo finansija.

Ponude su otvorene i konstatovano je da su kompletne, odnosno da sadrže elemente predviđene tenderskom dokumentacijom za prvu fazu.

Ministarstvo finansija će u narednim danima uz asistenciju privatizacionih savetnika uraditi analizu prispjelih neobavezujućih ponuda i konstatovati koji se od ponuđača kvalifikovao za drugu, obavezujuću fazu.

Kvalifikovane ponude će biti rangirane u skladu sa kriterijumima predviđenim tenderskom dokumentacijom, i kvalifikovani ponuđači će biti obaviješteni o rang listi.

Posle toga će kvalifikovani ponuđači imati mogućnosti da urade dodatnu i sveobuhvatnu analizu poslovanja banke. Predviđeno je da obavezujuće ponude budu podnijete sredinom novembra ove godine.

Zainteresovanim kupcima se nudi paket od 83,23 odsto akcija Komercijalne banke.

Vlada Srbije, koja je sada najveći pojedinačni akcionar u toj banci, postigla je dogovor da otkupi i akcije Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD i Međunarodne finansijske korporacije IFC, tako da će poslije te transakcije posjedovati udio od 83,23 odsto.

Ranije je država otkupila akcije Komercijalne banke od fondova Svedfund i DEG po cijeni od 4.447 dinara.

Javni poziv za prikupljanje neobavezujućih ponuda za kupovinu državnog paketa akcija u Komercijalnoj banci raspisan je krajem maja, a očekuje se da će prodaja biti završena do kraja ove godine.

U vlasništvu Komercijalne banke su Komercijalna banka Podgorica i Komercijalna banka Banjaluka. (BIZLife)