SARAJEVO – Odluka Skupštine akcionara JP “Elektroprivreda BiH”, predstavnika Vlade FBiH i malih akcionara o preuzimanju udjela FBiH u privrednim društvima-rudnicima je nastavak aktivnosti oko izgradnje jedinstvenog elektroenergetskog sektora u FBiH.

SARAJEVO – Glavni odbor Sindikata tekstila, kože, obuće i gume BiH na sjednici u Sarajevu donio je odluku o realizaciji odluke donesene u martu o protestu i generalnom štrajku svih radnika ovih industrijskih grana.

BANJALUKA – Nacrt Zakona o turističkoj naknadi ima za cilj promociju turizma, jer bi se sredstva prikupljena od subjekata čija je djelatnost u direktnoj ili indirektnoj vezi s turizmom koristila isključivo u te svrhe, istaknuto je u Banjaluci, na prvoj javnoj raspravi o procjeni uticaja… Pročitaj više »

MILIĆI – Predsjednik Konfederacije sindikata RS Obrad Belenzada ocijenio je da “u ekonomski neuređenim odnosima i poremećenom sistemu vrijednosti, koji postoje u RS i BiH”, radnicima preostaje jedino da se jače sindikalno organizuju i bore za svoja prava, koja su ugrožena.

BANJALUKA – Premijer RS Milorad Dodik izjavio je, nakon razgovora sa šefom Delegacije Evropske komisije u BiH Dimitrisom Kurkulasom, da ne bi bilo dobro da BiH prekrši CEFTA sporazum usvajanjem zakona o zaštiti domaće proizvodnje, te najavio da će se u parlamentu BiH ponovo otvoriti… Pročitaj više »

BANJALUKA – Na Banjalučkoj berzi se u posljednjih mjesec dana bilježi rast cijena akcija zatvorenih investicionih fondova (ZIF) za više od 30 odsto, na šta je značajno uticala najava njihove transformacije koja treba da podstakne likvidnost berzanskog tržišta RS.