BANJALUKA – Od privatizacije preduzeća od 2001. do 2005. godine Republika Srpska je dobila 188.779.000 KM, od čega je kuponima stare devizne štenje plaćeno 166.146.000 maraka, a svega 22.632.000 maraka u gotovini.

BANJALUKA – Premijer RS Milorad Dodik rekao je danas da je Vlada RS spremna da u narednom periodu kupi dio imovine MDP “Maglić” iz Foče sa ciljem da se iz dobijenih sredstava izmire obaveze prema radnicima ovog preduzeća.

BANJALUKA – Ministar finansija RS Aleksandar Džombić i šef Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) za Balkan Satoru Kurosava potpisali su ugovor o Projektu ugradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova u RiTE “Ugljevik”, čija je ukupna vrijednost oko 117 miliona evra.