BANJALUKA – Vlada RS utvrdila je Nacrt zakona o katastru RS čiji je cilj uspostavljanje tačne i ažurne evidencije o nepokretnostima i pravima na njima čime bi bio deblokiran pravni promet nepokretnosti u Srpskoj, te obezbijeđena pravna sigurnost fizičkih i pravnih lica, kako u RS,… Pročitaj više »

BANJALUKA – Narodna skupština RS usvojila je po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, kojim je predviđena jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10 odsto, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji predviđa povećanje zbirne stope… Pročitaj više »