BANJALUKA – Narodna skupština RS usvojila je Zakon o energetici, kojim se na jedinstven način uređuje tržište energije na principima demonopolizacije, konkurentnosti, ravnopravnosti i zaštite prava svih strana i sigurnosti snabdijevanja energijom.

SARAJEVO – Usvajanjem zakona o akcizama neće doći do poskupljenja kafe na tržištu BiH, rekao je predsjednik Grupacije prerađivača i distributera kafe Spoljnotrgovinske komore BiH Zoran Miljuš.

BANJALUKA – Vlada RS dala je saglasnost za aneks Ugovora o prodaji akcija državnog kapitala u Robnoj kući “Boska” između Vlade RS i konzorcijuma “Delta-Zekstra” iz Beograda, kojim se mijenja rok za uplatu kupoprodajne cijene.

BANJALUKA – Vlada RS dala je saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva da preduzeću “Swisslion – Industrija alata Trebinje” odobri 500.000 KM, koja su budžetom RS za ovu godinu predviđena za sufinansiranje podsticaja izvoza.

SARAJEVO – Odluka Skupštine akcionara JP “Elektroprivreda BiH”, predstavnika Vlade FBiH i malih akcionara o preuzimanju udjela FBiH u privrednim društvima-rudnicima je nastavak aktivnosti oko izgradnje jedinstvenog elektroenergetskog sektora u FBiH.

SARAJEVO – Glavni odbor Sindikata tekstila, kože, obuće i gume BiH na sjednici u Sarajevu donio je odluku o realizaciji odluke donesene u martu o protestu i generalnom štrajku svih radnika ovih industrijskih grana.

BANJALUKA – Nacrt Zakona o turističkoj naknadi ima za cilj promociju turizma, jer bi se sredstva prikupljena od subjekata čija je djelatnost u direktnoj ili indirektnoj vezi s turizmom koristila isključivo u te svrhe, istaknuto je u Banjaluci, na prvoj javnoj raspravi o procjeni uticaja… Pročitaj više »