BEOGRAD – Profesori ekonomije iz Srbije i više zemalja svijeta analizirali su danas na simpozijumu u Beogradu izazove u globalnom finansijskom sistemu, privredni rast, kao i ponašanje centralne banke i efektivnost fiskalne politike u doba krize. Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović kaže za Tanjug da

ZAGREB – U Hrvatskoj je čak 600.000 ljudi starijih od 25 godina i mlađih od 65 godina koji ne rade niti traže posao, a većina njih je starija od 50 godina, najnoviji su podaci hrvatskog Državnog zavoda za statistiku. Od tog broja, skoro 190.000 su

BANJALUKA – MG Mind Mladena Milanovića Kaje nastavio je povećavati udio u banjalučkoj Novoj banci, te sada posjeduje više od četvrtine akcija ove banke, izvještava Indikator.ba. MG Mind je stekao dodatnih jedan odsto akcija nakon blok posla 19. juna u kojem je protrgovano 1.361.548 akcija

BANJALUKA – Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, koja boravi u posjeti SAD, izrazila je zadovoljstvo tokom susreta sa predstavnicima kompanije “En-Si-Ar” /NCR/ u Atlanti da je radom “En-Si-Ar-a” Banjaluka omogućeno Srpskoj da postane dio globalnog tržišta i da se nađe na listi svjetskih destinacija za

BANJALUKA, NEUM – Građani koji za vrijeme godišnjeg odmora ne mogu sebi da priušte ljetovanje na hrvatskoj, crnogorskoj ili drugim obalama, ili oni koji ne žele putovati van granica BiH, s manje novca mogu sebi priuštiti kvalitetan godišnji odmor na nekim od domaćih turističkih destinacija.

BANJALUKA – Isplatu iz Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda (EPF) u ovoj godini dobilo je 19 korisnika, a najveći pojedinačni iznos bio je 1.212 maraka. Istakla je to za “Glas Srpske” izvršna direktorica Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Gordana Drobnjak, naglasivši da je najmanji

VAŠINGTON – Kineska globalna inicijativa “Jedan pojas, jedan put” mogla bi ubrzati ekonomski razvoj i smanjiti stope siromaštva u desetinama zemalja u razvoju, ocjenjuje se u najnovijem izvještaju Svjetske banke. Ta inicijativa – koja podrazumeva izgradnju luka, željeznica, puteva i mostova, ali i druge investicije

PRI­JE­DOR – Ra­dni­ci ru­dni­ka “Ar­ce­lorMit­tal Pri­je­dor” u po­ne­dje­ljak, 24. ju­na, stu­piće u je­dnočaso­vni štrajk upo­zo­re­nja, na­jav­lje­no je u pe­tak iz Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je ovog ru­dni­ka. “Ra­zlo­zi su odlu­ka kom­pa­ni­je o otpu­šta­nju 300 ra­dni­ka, ne­pri­hva­ta­nje zah­tje­va Skup­šti­ne sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je ‘Ar­ce­lorMitta­la’ o po­većanju pla­te i po­tre­ba da se