BANJALUKA – Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 1,244 milijardi maraka, što je za 28,8 miliona KM ili dva odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Posmatrano po područnim centrima Poreske uprave, najveću naplatu javnih prihoda ostvario je Područni centar Banjaluka, koji je i najveći od sedam područnih centara Poreske uprave RS, a u kojem je naplaćena polovina od ukupnih polugodišnjih javnih prihoda RS.

Kada su u pitanju direktni porezi, u prvoj polovini ove godine naplaćeni su u iznosu od 274,8 miliona maraka, što je za četiri procenta manje nego u istom periodu prošle godine. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 98 miliona KM, što je za 26,2 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS. Porez na dobit je u prvih šest mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 154,7 miliona KM, što je za 15,4 miliona maraka ili 11 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Naplata doprinosa je u prvih šest mjeseci ove godine nastavila značajan rast, te je naplaćeno 764,4 miliona KM, što je za 49,3 miliona KM ili sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine. Tako je za Fond PIO naplaćeno 432,6 miliona maraka ili 27,1 milion KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 274,8 miliona maraka što je više za 18,7 miliona maraka u odnosu na uporedni period. Pored toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite i doprinosa za Zavod za zapošljavanje, od po sedam procenata.

Kod ostalih javnih prihoda, u periodu januar-jun ove godine ostvarena je naplata od skoro 200 miliona KM, što je nešto više u odnosu na isti period prošle godine. Tako su takse i naknade naplaćene u iznosu od 124,4 miliona maraka ili 6,9 miliona maraka više. Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 17,6 miliona maraka ili 32 procenta više, kazne su naplaćene u iznosu od 10,1 milion KM ili osam odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 24,3 miliona maraka, što je za devet miliona KM manje nego u uporednom periodu prošle godine. Razlog manje naplate ostalih prihoda je u činjenici da je Akcijski fond RS do sada uplatio nešto manji iznos po osnovu dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima. (Swot)мультипликаторная катушкабархатный песоквебкантойраскрутчики сайтовзаказ товара из китая оптомrecom украина