Preduzeće je svom kupcu za robu koja je vraćena izdalo dokument – Povrat kupca, gde su navedeni artilkli koji se vraćaju, kao i iznos bez PDV, iznos PDV i iznos sa PDV. Kupac je potpisan dokument vratio svom dobavljaču, koji je na osnovu toga izvršio umanjenje svog izlaznog PDV-a. Da li je preduzeće – dobavljač, moglo samo na osnovu potpisanog dokumenta – Povrat kupca da izvrši umanjenje svog izlaznog PDV-a? Hvala unaprijed.

Članom 55. stav (6) tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrijednost propisano je da se knjižno obavještenje izdaje kada se roba vraća nakon ispostavljene fakture. Kupac svojim pečatom i potpisom ovjerava knjižno odobrenje i vraća dobavljaču. Na osnovu knjižnog odobrenja umanjuje se izlazni porez kod dobavljača i ulazni porez kod kupca. Prema tome, dobavljač je za vraćenu robu mogao da izvrši umanjenje izlaznog PDV-a, ali je kupac morao  za taj iznos umanjiti ulazni PDV-e.