Pitanje ima direktno veza za ovaj piantje oko ino fakturu: Moj firma radi za firma iz Nejmacke ko radi takoder u BiH (konsultacija itd). Znaci Nejmac fakturise klient u BiH, ja fakturisem Nejmac. Mene potpuno jasno da placam poreza itd ali PDV nije jasno, ni za mene i nije za Nejmac. Dosta radimo medunarodni (van BiH) i onda je PDV 0% ali sad radimo u BiH ali fakturisemo van BiH.

Nisam sigurna da razumijem pitanje, ali ako je ova firma iz BiH i pruža usluge na teritoriji BiH, bez obzira što ih fakturiše ino kupcu, obavezna je obračunavati PDV prema Zakonu o PDV.