Poštovani, dobili smo za za firmu račun za porez na nepokretnost, gdje je tržišna vrijednost precijenjena (izuzetno visoka). Molim Vas za savjet, na koji način pobijati procijenjenu tržišnu vrijednost od strane Poreske uprave u Prigovoru? Hvala i pozdrav!

Morate u ostavljenom roku (petnaest dana) od dana prijema poreskog računa uputiti prigovor na visinu poreske osnovice, a koja u Vašem slučaju predstavlja tržišnu vrijednost nepokretnosti. U prigovoru morate isticati da Vam nije poznato na koji način je utvrđena tržišna vrijednost i da je ista precjenjena, odnosno da je tržišna vrijednost manja u odnosu na iskazanu vrijednost. Pri tome morate navesti lokaciju, godinu izgradnje, materijal od kojeg je sagrađen objekat i druge parametre koji su po Vašem mišljenju od bitnog uticaja na visinu tržišne vrijednost. Posebnu pažnju morate obratiti na podatke koji su prijavljeni u PFRN (broj kč i ko i lokacija nepokretnosti), jer se može desiti da su pogrešno unešeni podaci sa prijave u bazu Poreske uprave.