BANJALUKA – Druga licitacija za prodaju imovine Gerontološkog centra „Slateks“ u stečaju iz Slatine, koja je danas ponuđena za 2,58 miliona KM, nije uspjela jer nije bilo zainteresovanih kupaca.

Stečajni upravnik „Slateksa“ Vlajko Gurešić rekao je da se niko nije prijavio za licitaciju, iako su dvije firme iz Banjaluke preuzele dokumentaciju i razgledale imovinu.

„Imovina je danas ponuđena po cijeni od 2,58 miliona KM, ali nije prodata iako su se dva kupca interesovala u proteklom periodu. Odbor povjerilaca je zasjedao odmah nakon licitacije i donio odluku da se imovina ne može prodati ispod ove cijene tako da će krajem oktobra biti raspisana i treća licitacija pod istim uslovima kao današnja“, rekao je Gurešić.

On je istakao da ukupna potraživanja povjerilaca iznose 11 miliona KM te da najviše potražuju NLB banka i Investiciono-razvojna banka RS (IRB).

U IRB RS ranije su CAPITAL-u rekli da su „Slateksu“ odobrili dva kredita i to jedan u iznosu od 4,95 miliona KM koji je plasiran preko finansijskog posrednika i koji je u cijelosti prijevremeno otplaćen, te drugi u iznosu od dva miliona KM koji je plasiran bez posrednika i koji je u cijelosti je  priznat sa pripadajućim kamatama.

“Takođe, kao instrument obezbijeđenja IRBRS posjeduje hipoteku na objekte i priznato nam je razlučno pravo u pogledu potraživanja što omogućuje prioritetno namirenje potraživanja u odnosu na ostale povjerioce“, istakli su u IRB-u.

Značajan iznos od „Slateksa“ potražuje i Garantni fond RS po osnovu izdate garancije za kredit.

Vlada RS uložila je milione KM u osnivanje „Slateksa“ koji je trebalo da služi za smještaj starijih osoba sa višim standardom, ali taj projekat očito nije uspio, jer je prošle godine pokrenula postupak njegove likvidacije.

Likvidacioni postupak ove godine je obustavljen i otvoren stečaj, jer je imovina kojom „Slateks“ raspolaže daleko manja od njegovih obaveza.

Procijenjena vrijednost imovine „Slateksa“ iznosi 7,7 miliona KM, a priznate obaveze centra 11 miliona KM. (Capital)