BANJALUKA – Novim zakonom o pravima boraca neće biti predviđeno ukidanje boračkog dodatka, a izmjene će biti moguće u pravcu redefinicije načina njegovog korištenja i boračkih kategorija koje će ga primati, izjavio je danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS Petar Đokić.

“Ono što predstavlja problem je kako obezbijediti adekvatna finansijska sredstva za ostvarenje svih boračkih prava i da penzijski sistem RS bude stabilan”, rekao je Đokić nakon sjednice Predsjedništva Boračke organizacije RS (BORS) u Banjaluci.

Đokić je istakao da je sa predstavnicima BORS-a zajedno konstatovano da nacrt zakona o pravima boraca i Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju ne treba odvajati i da se oni proceduralno paralelno razmatraju.

“Vlada ima obavezu da na kraju postigne pravično rješenje kojim ćemo obezbijediti stabilnost penzijskog sistema RS, a sa druge strane potpunu zaštitu boračke populacije”, kaže Đokić i dodaje da Vlada ostaje pri stavu da u ovoj godini boračka prava utvrđena važećim zakonom neće biti dovedena u pitanje i da će biti dovoljno sredstava da se ona izvrše.

On je objasnio da je to realno pripadajuće boračko pravo, ali je naglasio da je “sasvim sigurno da ima i onih boraca koji primaju borački dodatak kao pripadnici prve i druge kategorije, a da nisu bili jednaki u svom doprinosu u ratu”, sa čim se i predstavnici BORS-a slažu.

Govoreći o Nacrtu zakona o PIO, Đokić je rekao da će biti teško da se promijeni starosna granica i broj godina staža za odlazak u penziju, jer takva promjena neće doprinijeti reformisanju sistema. Prema njegovim riječima, nacrt ovog zakona će sigurno biti završen do maja, a usvajanje se očekuje sredinom godine.

“Ovo nisu sistemske promjene, ovo je parametarska reforma, a suštinsko pitanje je da li ćemo, kao Republika, biti u stanju da garantujemo isplatu penzija ili će se ostati pri zakonskom rješenju iz 2000. godine”, rekao je Đokić.

Ovim zakonskim rješenjem, kako je rekao, predviđeno je da se penzije za protekli mjesec isplaćuju iz sredstava prikupljenih u Fond PIO do trenutka isplate, ali je primjena ove odredbe odavno napuštena i Vlada odavno pomaže penzijskom fondu.

“U Srbiji se 45 odsto sredstava u penzijskom fondu obezbjeđuje iz budžeta, u RS je to oko 20 odsto. U ovom trenutku je teško obezbijediti povećanje penzija, cilj nam je da ostanu redovne na ovom nivou i da se deficit u narednom periodu umanji”, naglasio je ministar Đokić.

Predsjednik Predsjedništva BORS-a Dražen Perendija kaže da će najveći problem predstavljati obezbjeđenje finansijskih sredstava za realizaciju boračkih prava, jer se u ovom momentu ne može garantovati povećanje ili zadržavanje njihovog dostignutog nivoa.

“Nastojaćemo da i u novom zakonu ostane kategorija povlaštenih prava na strani boračke populacije, jer je borački dodatak u izvornom smislu u iznosu od 12 miliona maraka do sada obuhvatao i zaposlene i nezaposlene borce prve i druge kategorije”, objasnio je Perendija.

On je dodao da postoje dileme da li da se dodatak zadrži samo na strani nezaposlenih boraca i boraca čija se preduzeća nalaze u stečaju ili da se zadrži na starom nivou, napomenuvši da postoje prijedlozi da se taj novac pretvori u posebna namjenska sredstva za samozapošljavanje.

“BORS je u radnoj verziji Zakona predvidjela borački dodatak u izvornom obliku, danas smo imali primjedbe da borce ne treba dijeliti na zaposlene i nezaposlene i najvjerovatnije ćemo u toj varijanti nastupati i prema resornom ministarstvu”, rekao je Perendija.

Prema njegovim riječima, namjenska sredstva nisu dovoljna za isplatu boračkog dodatka za 43 000 korisnika, ali BORS neće pristati da se samo borcima umanjuju isplate.

“Ne može se dogoditi da bude smanjen broj korisnika, jer su ta prava već utvrđena pravosnažnim rješenjima Fonda, ali se može desiti da sredstva budu svima procentualno umanjena”, naglasio je Perendija.

Izvor Agencije