BANJALUKA – Nadležne institucije u Republici Srpskoj još nisu sačinile listu održivih i neodrživih javnih preduzeća iako je rok za to istekao u junu prošle godine.

Formiranje liste održivih i neodrživih javnih preduzeća jedna je od obaveza koju je Vlada RS preuzela prihvatanjem reformske agende kao jednog od ključnih dokumenata u procesu evropskih integracija.

U skladu sa Akcionim planom Vlade RS nosilac aktivnosti izrade liste održivih i neodrživih preduzeća u RS je Investiciono-razvojna ba nka (IRB) RS u saradnji sa resornim ministarstvima.

– Lista još nije u potpunosti sačinjena, s obzirom na to da se, zbog teškoća u vezi sa definisanjem jasnih kriterijuma za podjelu na održiva i neodrživa preduzeća, pojedina resorna ministarstva još nisu izjasnila kada su u pitanju preduzeća iz njihove resorne nadležnosti – naveli su u IRB RS.

Prema podacima iz Akcionog plana, IRB RS je do juna prošle godine trebalo da sačini spisak održivih i neodrživih javnih preduzeća, a do decembra program restrukturiranja i program privatizacije preduzeća gubitaša u javnom vlasništvu.

Ekonomista Goran Radivojac kaže da u javnom sektoru u Republici Srpskoj postoje preduzeća čiji dosadašnji model poslovanja nije održiv.

– To što posao nije završen ni godinu nakon isteka roka, nažalost nije slučaj samo kod nas. Administracija je spora i svuda u okruženju. Očekujem da će nakon formiranja te baze podataka uslijediti set mjera koje podrazumijevaju neke vrste planova prema kojima će se tražiti rješenje za svako od tih preduzeća koja se nađu na listi neodrživih – istakao je Radivojac.

Dodao je da neki od scenarija u rješavanju nagomilanih problema u javnim preduzećima može biti gašenje, privatizacija ili stečaj.

– Održivost javnog sektora je problem koji je mučio sve zemlje bivše Jugoslavije i one su to riješile, a taj zadatak je sada i pred nama. Analiza treba da pokaže da li nam je potrebno toliko preduzeća u javnom sektoru i u kojim oblastima, kao i da li je njihovo poslovanje isplativo – rekao je Radivojac.

Dodao je da je veoma vjerovatno da će se u sve te procese uključiti i Svjetska banka, te druge međunarodne finansijske organizacije

Rješenja

Goran Radivojac kaže da potencijalna rješenja za probleme u javnim preduzećima treba tražiti i kroz razgovore sa domaćim stručnjacima. – Treba dati priliku ljudima iz struke u Srpskoj, univerzitetima i zaposlenima u tim firmama.

Prilikom donošenja odluka o sudbini preduzeća treba imati u vidu da se na taj način odlučuje i o sudbini porodica svih zaposlenih – rekao je Radivojac. (Glas Srpske)