SARAJEVO – Spoljni dug Federacije BiH /FBiH/ na kraju četvrtog kvartala prošle godine iznosio je 4.702.740.083 KM, što je za 115.185.594 KM ili za 2,39 odsto manje u odnosu na prethodno tromjesečje, a u odnosu na kraj 2017. godine manji je za 36,63 miliona KM, saopšteno je iz federalne Vlade.
Vlada FBiH se na današnjoj sjednici u Sarajevu upoznala o kvartalnom izvještaju o dugu i zadužila federalno Ministarstvo finansija da ga objavi na svojoj internet stranici. Ovaj dokument biće proslijeđen Parlamentu FBiH radi informisanja. 

Tokom četvrtog kvartala prošle godine po osnovu servisiranja spoljnog duga isplaćeno je ukupno 212.530.283 KM, od čega 191.312.774 KM ili 90 odsto odnosilo se na otplatu glavnice, a preostali iznos 21.217.509 KM ili 10 odsto po osnovu troškova kamate. 

Planirano servisiranje spoljnog duga za četvrti kvartal iznosilo je 182.550.306 KM, dok je realizacija u odnosu na plan bila veća za 16,42 odsto, jer je tranša četvrtog stendbaj aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/ koja dospijeva početkom januara ove godine isplaćena u prošloj godini u iznosu 29.061.481 KM. 

Kada je riječ o unutrašnjem dugu, federalno Ministarstvo finansija održalo je tri uspješne aukcije vrijednosnih papira u četvrtom kvartalu prošle godine, dvije aukcije devetomjesečnih trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 40 miliona KM i jednu aukciju petogodišnjih trezorskih obveznica u iznosu od 20 miliona KM. 

Po osnovu vrijednosnih papira dospjelih na naplatu tokom četvrtog kvartala, isplaćeno je 100 miliona KM, a kamata plaćena na emitovane vrijednosne papire FBiH iznosila je 3.395.000 KM. 

Ukupan unutrašnji dug Vlade FBiH na kraju protekle godine iznosio je 704.665.718 KM i u odnosu na kraj 2017. godine manji za 22,26 odsto. 

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH na kraju protekle godine iznosio je 5.407.405.801 KM i manji je od duga u proteklom kvartalu za 152.357.247 KM ili 2,74 odsto. 

Ukupan dug na kraju 2018. godine nominalno je manji od ukupnog duga na kraju 2017. godine za 229,44 miliona KM, a stvarno smanjenje duga, bez uticaja promjene deviznih kurseva, iznosi 440,8 miliona KM. (Srna)тенейsms-кодкистьюcpc это