SARAJEVO – Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić ocijenio je da je bankarski sektor u BiH izuzetno likvidan, ali da potencijalni rizik nose takozvani nekvalitetni krediti, koji su u prvom kvartalu porasli za dva odsto, dok trenutna stopa iznosi 7,1 odsto.

“To jasno govori da taj procenat i dalje raste, što je jedan od potencijalnih rizika za bankarski sektor u BiH”, upozorio je Kozarić na okruglom stolu u Sarajevu na kojem će biti prezentovan nacrt izvještaja pod nazivom “Dijagnostički pregled zaštite potrošača i finansijske pismenosti u bankarskim uslugama”.

Prema njegovim riječima, kada je u pitanju ova tema, u prethodnom periodu su “zakazale” i banke, i klijenti, kao i kancelarija ombudsmana za zaštitu potrošača.

Govoreći o bankama, Kozarić je rekao da se one moraju posmatrati iz perioda prije krize, kada je došlo do snažne ekspanzije bankarskih usluga, velike palete njihovih proizvoda, te jednog agresivnog marketinga.

“Poslije krize, banke su promijenile svoje ponašanje, pažljivije upravljaju rizicima, a s druge strane su dosta restriktivne kada su u pitanju plasmani kredita i sami klijenti, što nije naišlo na veliko zadovoljstvo šire javnosti, a posebno klijenata”, rekao je Kozarić.

Govoreći o klijentima banaka, guverner je naglasio da su oni tokom krize bili prepušteni sami sebi, te da nisu bili dovoljno edukovani, a vrlo često nisu ni čitali ugovore, odnosne sve klauzule koje ti ugovori sadrže.

Kozarić smatra da se uloga kancelarije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH mora redefinisati, te da je neopohodno uvesti ombudsmana za bankarstvo, jer su analize pokazale da se dva odsto žalbi potrošača odnose na banke.

“Mislim da nisu imali dovoljno kapaciteta, ni dovoljno znanja, da zaštite potrošače na pravi način”, rekao je Kozarić i dodao da je najbolja zaštita klijenata preventivna edukacija, veća transparentnost komercijalnih banaka, te bolja osposobljenost svih institucija u BiH kada je u pitanju zaštita potrošača.

Okruglom stolu, koji su organizovale Centralna banaka BiH i Svjetska banka, prisustvuju predstavnici komercijalnih banaka u BiH, ombudsmana za zaštitu potrošača, te predstvanici inspekcija.

Šef misije Svjetske banke u BiH Marko Mantovaneli rekao je da je radi zaštite potrošača u bankarskom sektoru potrebno ojačati zakone i institucije u BiH, unaprijediti informisanost potrošača, primijeniti mehanizme rješavanja sporova, unaprijediti prakse bankarskog poslovanja, te proširiti programe finansijskog obrazovanja.

Prema njegovim riječima, globalna finansijska kriza je ukazala na potrebu da se premosti jaz u informativnom smjeru između korisnika i davalaca finansijskih usluga.

“Kada govorimo o zaštiti kijenata u bankarskom sektoru, govorimo o onom što se s jedne strane odnosi na regulisanje zakonodavstva, poslovne prakse unutar finansijskih institucija, objavljivanje informacija i edukaciju o finasijskim pitanjima od najranijeg doba, kako bi se uspostavio jedan sistem u kojem će korisnici i davaoci finansijskih usluga sarađivati na jedan transparentan način i na jednakim osnovama”, istakao je Mantovaneli.

On je rekao da je riječ o uspostavljanju sistema u kojem potrošači mogu donositi odluke na osnovu dobrih informacija, ističući da niko ne bi smio uzeti kredit a da ne razumije tačno u šta se upušta.

Mantovaneli je naglasio da ukoliko su pravila igre prekršena, postoje načini da se problem razriješi, ali ne samo u interesu klijenata, već i u interesu finansijske industrije, jer je riječ o sistemu u kome su jasna pravila za sve, a samim tim i odgovornosti.

Izvor Agencije