Trosak prodate robe po gotovinskom principu u obrascu 1006,tebela 4 nije u redu.U redu je za obveznike koji su počeli da obavljaju djelatnost od kako je stupio na snagu Zakon,ali za ove što rade duži niz godina po ovom obrascu im umanjuju trosak pr.robe za iznos koji im nikad nije ni priznat(ranije placeni dobavljaci, a nisu priznati posto su ostali u robi koja nije ni prodata).npr.sad hoće vlasnik da zatvori radnju.PS robe je 100.000,00KM(a saldo neplaćenih dobavljača bio je 30.000,00 KM ).Po obrascu 1006 priznao bi se samo trošak 30.000,00KM pošto bi te godine i platili dob.taj iznos(a saldo prema dobavljačima 0).Molim Vas odgovorite mi što prije!Unaprijed hvala.Mislim da bi obrazac bio u redu kad bi uporedili saldo dobavljača na kraju godine sa saldom zaliha robe na kraju godine.Ukoliko je Sdob>Snab.vr.zaliha za njihovu razliku umanjiti trošak robe.Po sadašnjem obrascu zaista su velike razlike i to više ne predstavlja trošak prodate robe,nego samo plaćenu robu.Da li bi se krsio Zakon ukoliko se u trošak pr.robe unio proporcionalni iznos ranije plaćenih dobavljača (uglavnom bi se trošak iz tabele 2,podudarao sa troškom iz tabele 3)?

 

Članom 32. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik RS“, broj 22/11), propisanan je način utvrđivanja plaćenih troškova nabavne vrijednosti robe i plaćenih troškova materijala, a stavom (1) je propisano: „Plaćeni trošak nabavne vrijednosti robe utvrđuje se tako što se na nabavnu vrijednost prodate robe dodaje iznos smanjenja salda na kraju u odnosu na početak poreskog perioda obaveza prema dobavljačima za robu, obaveza prema dobavljačima za zavisne troškove nabavke robe, razgraničeni zavisni troškovi nabavke i druge obaveze prema dobavljačima koje su neposredno povezane sa nabavkom robe i iznos povećanja salda zaliha robe na kraju u odnosu na početak poreskog perioda a oduzima se iznos povećanja salda na kraju u odnosu na početak poreskog perioda obaveza prema dobavljačima za robu, obaveza prema dobavljačima za zavisne troškove nabavke robe, razgraničeni zavisni troškovi nabavke i druge obaveze prema dobavljačima koje su neposredno povezane sa nabavkom robe i iznos smanjenja salda zaliha robe na kraju u odnosu na početak poreskog perioda.“

Podaci o nabavnoj vrijednosti prodate robe se iskazuju u Obrascu 1006 u Tabeli 2 i utvrđuju se tako što se na početno stanje zaliha dodaju nabvke u toku poreskog perioda, a oduzmu zalihe na kraju poreskog perioda.

Plaćeni trošakovi nabavne vrijednosti prodate robe se iskazuju u Tabeli 3 i utvrđuju se tako što se na nabavnu vrijenost prodate robe (red 4 Tabela 2) dodaje ili oduzima povećanje ili smanjenje zaliha robe na kraju u odnosu na početak poreskog perioda, razlika se dodaje ako su zalihe na kraju poreskog perioda veće od zaliha na početku poreskog peroda, a oduzima ako su zalihe na kraju poreskog perioda manje od zaliha na početku poreskog peroda, kao i

povećanje/smanjenje obaveza prema dobavljačima za nabavku robe na kraju u odnosu na početak poreskog perioda. Podatak sa rednog broja 4. Tabele 3 predstavlja trošak koji se oduzima od prihoda pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti i iskazuje se u Tabeli 1 pod rednim brojem 10.

Na osnovu navedenog, trošak prodate robe u Obrascu 1006 se iskazuje u Tabeli 3, a ne u Tabeli 4 i kod utvrđivanja troškova u obzir se uzimaju zalihe robe na početku i kraju poreskog perioda, sve nabavke u toku poreskog perioda, kao i obaveze prema dobavljačima na početku i na kraju  poreskog perioda.