BEOGRAD – Zbog neisplaćenih obaveza prema radnicima, protiv preduzeća “Železnice” Srbije AD mogao bi da se pokrene stečajni postupak, piše Danas.

“Budući da Železnica Srbije čini sve da osujeti poverilačka prava svojih zaposlenih, kroz blokirane račune, kao i promenom titulara prava svojine na svojoj nepokretnoj imovini, na mene se od mojih klijenata, poverilaca Železnice vrši pritisak da podnesem predlog za pokretanje stečajnog postupka protiv Železnice”, ističe za Danas advokat Slaviša Vukosavljević, jedan od zastupnika radnika Železnice.

Ističući da iznos koji povjerioci potražuju, što po osnovu glavnog duga, što po osnovu kamate, prelazi milion evra, advokat podsjeća da se sporovi vode već jedanaest, dvanaest godina.

U pitanju su potraživanja za smjenski rad, topli obrok, regres, i strukovni zahjtevi rukovodilaca lokomotiva. Potraživanja datiraju još od 2005-2006. godine, a danas je iznos kamate na osnovu tih potraživanja veći od iznosa glavnog duga i on u mnogome premašuje 100 miliona dinara.

“Zbog neisplaćenih obaveza Železnice Srbije AD prinuđen sam da podnesem predlog za pokretanje stečajnog postupka protiv Železnice”, ističe Vukosavljević. On naglašava da je svjestan da postoje ograničenja prema Zakonu o stečaju i da se stečajni postupak ne može pokrenuti protiv onih pravih lica čiji je osnivač Republika.

“Ukoliko bude odbijen prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, ostaje nam pravo na osnovu Zakona o stečaju da u parničnom postupku utvrđujemo solidarnu odgovornost osnivača, u ovom slučaju Republike, za dugove svog preduzeća, konkretno Železnice Srbije AD”, kaže.

On smatra da “Železnica” kao poslodavac prema svojim povjeriocima, zaposlenima, postupa na krajnje neprincipijelan način i izbjegava izmirenje svojih obaveza.

“Ne znam da li će zbog svega toga iko odgovarati, a pomenutu kamatu na kraju plaćaju poreski obaveznici”, ističe, Vukosavljević.

“Železnice” AD su izgubile spor sa petoro svojih radnika zbog neisplaćenih dugova. Troškovi nisu mogli da budu naplaćeni od “Železnice”, pa je javni izvršitelj stavio zgradu Željezničko tehničke škole na licitaciju, koja je greškom u Katastru bila upisana kao vlasništvo “Železnice” Srbije.

Greška u Katastru je ispravljena, ali radnicima nisu isplaćena dugovanja. (Danas)