U Banja Luci je u četvrtak u organizaciji Udruženja ekonomista RS – SWOT održan seminar iz oblasti javnih nabavki kojem je prisustvovalo šesdeset učesnika.
Predavači – gospođa Đinita Fočo, direktor Agencije za javne nabavke BiH, i gospođa Dragana Ribić, pomoćnik direktora u toj instituciji, učesnike seminara upoznale su sa elektronskim objavama obavještenja o postupcima javnih nabavki (Go – Procure), izbjegavanjem najčešćih grešaka u postupku javne nabavke i preporukama za pravilno provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Đinita Fočo je tom prilikom najavila da bi Nacrt zakona o javnim nabavkama BiH trebalo da bude upućen Savjetu ministara na usvajanje u januaru iduće godine.

Ona je kazala da se tekst predmetnog zakona trenutno nalazi u fazi javne rasprave nakon čega bi do kraja decembra trebalo da ode na konačnu ocjenu stranim konsultantima.

"Malih problema koji su doveli do zastoja imali smo i zbog imenovanja novog odbora Agencije za javne nabavke, jer nijedan zakonski i podzakonski akt ne može se uputiti Vijeću ministara BiH bez saglasnosti odbora", kazala je Fočo.

Kao ključne prednosti novog zakona za njegove korisnike navela je njegovu fleksibilnost za primjenu posebno za sektorske ugovorne organe poput energetskog sektora, vodoprivrede, poštanskih usluga i vazdušnog i vodnog prevoza. Pored toga, navodi da postoji čitav niz preciziranih detalja, kao i sistem pravne zaštite predložen od strane Kancelarije za žalbe.

Ona ukazuje da je postojeći zakon uveliko prevaziđen sa strane direktiva EU i ispunjavanja uslova harmonizacije bh. propisa sa evropskom legislativom.

Izvor