Udruženje ekonomista RS SWOT u saradnji sa Institutom ekonomskih nauka Beograd, a uz podršku Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Agencije za osiguranje Republike Srpske organizovalo je seminar na temu "Nove mogućnosti razvoja finansijskog sektora u BiH i RS"

Skupu je prisustvovalo oko 50 učesnika iz nekoliko osiguravajućih društava, banaka, mikrokreditnih organizacija, Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, par državnih institucija, kao i finansijski stručnjaci iz regiona.

Izmjene Zakona o posredovanju u osiguranju u RS dale su mogućnost bankama, mikrokreditnim organizacijama i "Preduzeću za poštanski saobraćaj RS" da u bliskoj budućnosti mogu na šalterima pošta, u prostorijama banaka i mikrokreditnih organizacija ugovoriti neke vrste osiguranja.

Ukazao je na to Ognjen Aleksić, predsjednik Sekcije za osiguranje u Udruženju ekonomista RS SWOT, na dvodnevnom seminaru "Bankoosiguranje – nove mogućnosti razvoja finansijskog sektora u BiH i RS", koji je 5. i 6. novembra održan u Banji Vrućici kod Teslića.

Na ovaj način se uvodi novi kanal distribucije usluga osiguravajućih proizvoda, koji pruža mogućnost da budu uspostavljene vrlo tijesne veze između banaka, MKO ili pošte, sa jedne i osiguranja, sa druge strane, kroz polise životnih osiguranja i kreiranje zajedničkih proizvoda.

G-đa Božana Šljivar, direktor Agencije za osiguranje RS, je govorila o osnovnim karakteristikama tržišta osiguranja, statističkim podacima vezanim za osiguranje u RS, međunarodnim standardima nadzora, kao i pravcima budućeg razvoja sektora osiguranja u RS.

Miroslav Miškić, generalni direktor "Jahorina osiguranja" i predsjednik Udruženja osiguravajućih društava RS, rekao je da je ovo dobar način da klijent može na jednom mjestu da završi bankarsku i osiguravajuću uslugu, te istakao da je "bankoosiguranje" trend u Evropi.

G. Mijo Mišić, izvršni sekretar Udruženja banaka BiH je predstavio podatke o poslovanju bankarskog sektora u BiH u periodu od 31.12.2009. – 30.06.2010.g, o kretanju kamatnih stopa u zadnjih pet godina, kao i o profitabilnosti banaka.

G-đa Snježana Rudić, pomoćnik ministra finansija u Vladi RS je obradila temu “Aktivnosti na unapređenju finansijskog sistema RS”. U okviru ove teme je govorila o ekonomskim prilikama u RS u periodu 2005-2010.g, zakonodavnom okviru u oblasti finansija, unapređenju propisa u ovoj oblasti i dr.

Predstavnik Agencije za bankarstvo RS na ovom skupu je bio g. Mile Tamamović, koji je dao analizu poslovanja bankarskog sektora u RS, zaključno sa 30.06.2010.g.

Drugi dan seminara je otvorio prof Dejan Erić, koji je obradio temu “Značaj merdžera i akvizicija u finansijskom sektoru”. Prof Erić je govorio i o novim tendencijama u svjetskim finansijama.

Seminar je uveličao i predsjednik prve Axa kompanije u Srbiji, g. Antonio Marchitelli. Axa kompanija posluje u 57 zemalja svijeta, ima preko 200.000 zaposlenih i skoro 100 miliona klijenata širom svijeta. G. Marchitelli je predstavio značajna iskustva Axa kompanije na području bankoosiguranja i dao preporuke onima koji se misle baviti bankoosiguranjem kod nas.

O upravljanju rizicima u bankama je govorio Prof. Dr Periša Ivanović iz Vojvođanske banke. Takođe se dotakao i teme “Bazel III – finansijska regulativa u EU”.

Prof. Dr Mladenka Balaban iz Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, je obradila temu “Bankoosiguranje i njegovi proizvodi”. Prof Balaban je u okviru ove teme iznijela niz podataka o konkretnim proizvodima u bankoosiguranju.

G. Zlatan Filipović iz Bosna RE osiguranja je iznio svoja zapažanja na temu “Položaj bankoosiguranja kao kanala prodaje osiguranja u svijetu”.

Posljednji predavač je bio Prof. Dr Željko Šain sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Prof. Šain je u svom stilu, duhovitom i praktičnom, napravio SWOT analizu Sektora osiguranja u BiH.

011_Prof._Zeljko_Sain

010_g._Zlatan_Filipovic

009_Prof_Mladenka_Balaban

008_Prof._Perisa_Ivanovic

007_Mr._Antonio_Marchitelli

006_Prof_Dejan_Eric

006_Prof_Dejan_Eric

005_g._Mile_Tamamovic

 

003_g._Mijo_Misic

002_Dr_Miroslav_Miskic

001_g-dja_Bozana_Sljivar

Izvor