Novi zakon o javnim nabavkama je u pripremi, a rješenja koja će biti sadržana u njemu su interesantna za sve one koji se bave ovom problematikom.

Zbog aktuelnosti teme i teškoća sa kojima se ugovorni organi svakodnevno susreću u procesu javnih nabavki, Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT je organizovalo seminar vezan za nacrt novog Zakona o javnim nabavkama.

 Predavači na seminaru su bili

  • Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH i
  • Dragana Kovačević, ovlašćeni predavač iz oblasti javnih nabavki.

Na seminaru, kojem je prisustvovalo 80 učesnika, su obrađene sljedeće teme:

  •         Nacrt zakona o javnim nabavkama – izmjena postojećih rješenja,
  •        Javne nabavke radova – procedure, uslovi za učešće, rješavanje najčešćih dilema,
  •        Nacrt zakona o javnim nabavkama – nova rješenja
  •        Finansijske usluge u procesu javnih nabavki – bankarske usluge, usluge osiguranja i primjeri iz prakse.

Seminar je održan u velikoj sali hotela Bosna, uz aktivno učešće svih prisutnih. Predavači su tokom seminara odgovorili na niz pitanja i dilema, sa kojima se polaznici susreću u praksi.

 

 

Izvor:SWOT